Hopp til innhold

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Audun Bjørlo Lysbakken, politikar, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti frå Hordaland, tidlegare statsråd i Stoltenberg si andre regjering og partileiar i Sosialistisk Venstreparti frå 2012.

Les meir om Audun Lysbakken

Dore Lavik

Dore Olivarius Lavik, skodespelar, journalist og teatersjef, vann seg ry som opplesar på landsmål og grunnla sitt eige teater.

Les meir om Dore Lavik

Edvard Liljedahl

Edvard Apolloniussen Liljedahl, lærar og postmeister, stortingspresident og statsråd, som sat på Stortinget i nitten år, mellom 1880 og 1909.

Les meir om Edvard Liljedahl

Eigil Lehmann

Eigil Lehmann, prest, språkmann, høgnorskdyrkar og ordbokforfattar. Han gav ut ordbøker både for Det nye testamentet, for islandsk og for færøysk.

Les meir om Eigil Lehmann

Gjermund Larsen

Gjermund Larsen

Gjermund Larsen, komponist, folkemusikar og felespelar frå Verdal. Larsen utfordrar folkemusikktradisjonen med sjangeroverskridande komposisjonar. Han har vunne fem spelemannsprisar i fire ulike kategoriar.

Les meir om Gjermund Larsen

Hans Lind

Hans Lind

Hans Lind, gruvearbeidar, kontorist og diktar, ein av dei første i Noreg til å skrive på dialekt. Han gav ut Nordlandsviser, der han skildrar nordlendingane sitt liv og lynne på deira eige mål.

Les meir om Hans Lind

Haakon Lie

Haakon Lie, forfattar og forstmann frå Telemark som skreiv romanar, dikt og sakprosa på begge målformer. Sentralt i forfattarskapen stod dyr, skogbruk og naturvern.

Les meir om Haakon Lie

Idar Lind

Idar Lind

Idar Lind, forfattar av romanar, krimbøker, sakprosa, fantasy, skodespel og visebøker. Han har skrive teksten til Vinsjan på kaia for trønderrockgruppa DDE.

Les meir om Idar Lind

Ina Libak

Ina Libak

Ina Libak, leiar i AUF, ungdomsorganisasjonen til Arbeidarpartiet, frå 2018 til 2020. Ho er den første kvinnelege leiaren sidan 2006, og ho var eit av vitna i rettsaka etter 22. juli.

Les meir om Ina Libak

Ingmar Ljones

Ingmar Ljones, KrF-politikar og stortingsmann frå Hordaland som har vore særleg oppteken av fag- og yrkesopplæring og sosialpolitikk.

Les meir om Ingmar Ljones

Jakob Lothe (1950–)

Jakob Lothe, litteraturvitar med særleg interesse for den rolla forteljinga har spela i ulike epokar og kulturar, særleg i nyare britisk og amerikansk litteratur.

Les meir om Jakob Lothe (1950–)

Johannes Lavik (1856-1929)

Johannes Lavik, lærar, journalist, avisredaktør og målmann. Han grunnla og var første redaktøren i Gula Tidend. Lavik spela ei sentral rolle i målrørsla i oppbyggingsfasen, både regionalt og nasjonalt.

Les meir om Johannes Lavik (1856-1929)

John Lie

John Lie, forfattar, lærar og bonde frå Telemark. Han skreiv dikt og forteljingar med motiv frå norsk bygdeliv og folkedikting, og dei var særleg populære blant nordmenn i Midtvesten.

Les meir om John Lie

Jon Leirfall

Jon Leirfall

Jon Leirfall, politikar og forfattar, stortingsrepresentant for Senterpartiet i 24 år og ein bauta i bonderørsla i det 20. hundreåret. Etter at han vart pensjonist, skreiv han bestseljande satirebøker i sagastil, med attkjennelege politikarar i rollene.

Les meir om Jon Leirfall

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland, skulemann og politikar. Han var første norske utanriksminister, og opptatt av språkpolitikk. Løvland var statsminister først i Sverige, og seinare etter unionsoppløysinga statsminister i Noreg.  

Les meir om Jørgen Løvland

Knut Liestøl

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Kristina Lund

Kristina Stine Friborg Lund var organist i Stavanger domkyrkje i meir enn 30 år og er den første identifiserte kvinna som skreiv på norsk dialekt.

Les meir om Kristina Lund

Kåre Lunden

Kåre Lunden

Kåre Lunden, historikar og forskar. Som uredd debattant med kvasse synspunkt og klar til å stille spørsmål ved etablerte sanningar var han blant dei mest markante norske historikarane i etterkrigstida.

Les meir om Kåre Lunden

Leena Krohn

Leena Krohn

Leena Krohn, prislønt finsk forfattar som i diktinga si er oppteken av å framstille forholdet mellom natur og sivilisasjon og å prøve ut grensene mellom fantasi og røyndom.

Les meir om Leena Krohn

Marine Le Pen

Marine Le Pen

Marion Anne Perrine Le Pen, kjend som Marine Le Pen, er ein fransk politikar. Ho er president i det høgrenasjonale partiet Front National (FN) og medlem av EU-parlamentet. I 2017 er ho den leiande kandidaten på høgresida ved valet til president i Frankrike. 

Les meir om Marine Le Pen

Mons Litleré

Mons Litleré

Mons Litleré, bokhandlar, forleggjar og redaktør som trass i at han døydde berre 28 år gamal, må reknast som ein av dei mest aktive, framsynte og moderne forleggjarane Noreg har hatt.

Les meir om Mons Litleré

Nils Lid

Nils Lid

Nils Lid, folkeminnegranskar, språkvitskapsmann og skihistorikar, ein føregangsmann i teknikken med å bruke spørjelister til innsamling av materiale.

Les meir om Nils Lid

Oddbjørn Leirvik

Oddbjørn Birger Leirvik er teolog og professor i interreligiøse studium. I skrift og tale har han framheva verdien av dialog mellom representantar for ulike religionar og livssyn.

Les meir om Oddbjørn Leirvik

Ole Olsen Lian

Ole Olsen Lian, 1868–1925, var typograf, fagorganisasjonsleiar og politikar i Arbeidarpartiet. Lian var formann i LO frå 1907 og fram til han døydde. 

Les meir om Ole Olsen Lian

Ragnvald Leland

Ragnvald Leland, norskamerikansk lege og målmann. Han skreiv i norskamerikanske aviser om landsmålet i Noreg og Amerika og norsk språkhistorie.

Les meir om Ragnvald Leland

Roger Lockertsen

Roger Lockertsen, språkforskar, fagbokforfattar, økologisk bonde og målmann som arbeider for å få elevar til å velje nynorsk som hovudmål.

Les meir om Roger Lockertsen

Sigmund Lystrup

Sigmund Lystrup, prest og biletkunstnar, var kjend som «målarpresten». Han hadde kall til både kunsten og prestegjerninga. I slutten av 1950-åra var han ein av dei mest omtalte biletkunstnarane her i landet.

Les meir om Sigmund Lystrup

Stefan Löfven

Stefan Löfven

Stefan Löfven er ein svensk sosialdemokratisk politikar, statsminister sidan 2014. Som tidlegare fosterbarn, sveisar og fagforeiningsmann er han omtalt som personifiseringa av det svenske sosialdemokratiet.

Les meir om Stefan Löfven

Tord Lien

Tord Lien

Tord André Lien, historikar, stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Sør-Trøndelag og olje- og energiminister i Solberg-regjeringa frå oktober 2013.

Les meir om Tord Lien

Vidar Lund

Vidar Lund, bibliotekar, biblioteksjef, organisasjonsmann og tidlegare leiar av Noregs Mållag. Han er leiar av Norsk Bibliotekforening.

Les meir om Vidar Lund