Hopp til innhold
Anders A. Lothe
Anders A. Lothe
X
Innhald

Anders Lothe

Anders Matias Abrahamsen Lothe, lærar, målmann og politikar som gjekk i brodden for mange målpolitiske og kulturelle nytiltak i Sogn og Fjordane.

Anders Lothe var fødd 23. desember 1875 på Lote i Gloppen og døydde 23. januar 1962 i Florø. Han var elev ved amtsskulen i Florø og tok seinare utdanning ved Seljord lærarskule (1896) og ved Tanks skule i Bergen (1901). I 1896 starta han den lange yrkeskarrieren sin som lærar i folkeskulen, først i Gloppen og seinare i Kinn og Sparbu, før han kom til Florø i 1915. Der vart han verande til han gjekk av for aldersgrensa i 1945.
Han var den første som skreiv norskstilen sin på landsmål då han tok mellomskuleeksamen i 1901. Lothe var seinare mangeårig formann i Firda Mållag og ein av pådrivarane for å skipe Nordfjord Sogelag og Firda Gymnas på Sandane.
Lothe redigerte avisa Firda Folkeblad 1911–16, med klassiske venstresaker som målreising og fråhald som fanesaker. I 1920-åra gjekk han inn i Arbeidarpartiet og vart vald inn som partiet sin første stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane. Han sat på Stortinget i 1928–30 og frå 1933 til 1940, først som medlem av universitets- og fagskulenemnda, seinare av veg- og jernbanenemnda. Lothe skreiv fleire lokal- og regionalhistoriske bokverk. Det viktigaste er Målreisingssoga i Sogn og Fjordane.
 
Kjelder
Anders A. Lothe: Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Florø 1950
Nekrolog «Anders A. Lothe»,  Firda 26.01.1962
Biografi om Anders A. Lothe, NRK Sogn og Fjordane fylkesleksikon, sist oppdatert 20.11.2006, http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/1159395.html [lesedato 17.04.2010]
Peikarar
Bibliografi i Bibsys

Først publisert: 01.06.2010
Sist oppdatert: 01.06.2019