Hopp til innhold
Finn Myrvang. Foto: Bø bygdelag. Nytta etter avtale med bygdelaget.
Finn Myrvang. Foto: Bø bygdelag. Nytta etter avtale med bygdelaget.
X
Innhald

Finn Myrvang

Finn Myrvang, lektor og stadnamngranskar, forfattar og formidlar av nordnorsk kulturkunnskap.

Finn Myrvang er fødd 20. juni 1937 i Bjørnskinn på Andøya i Nordland. Han tok examen artium på Sortland i 1956 og medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1964. Interesse for språk og kulturhistorie gjorde at den nyutdanna legen valde seg over til læraryrket. Frå 1966 praktiserte han som lærar, samtidig som han las filologiske fag. I 1978 tok han hovudfag i nordisk ved Universitetet i Trondheim, med oppgåva Stadnamn knytte til sjø, fiske og fangst. Frå Andøy kommune i Nordland.
Myrvang har forfatta ei rekkje bøker om språk og tradisjonar. I Huh-tetta (1964) og Att i Ariblå (1977) har han samla soger og segner frå Andøya, og han har intervjua nordlandsfiskarar for å kartleggje fagspråket deira. Han dokumenterer òg det samiske innslaget i nordlandskulturen. I Bjønntørk og reinkalvri (1974) gjenfortel han samiske bjørnehistorier, og i namnegranskinga tyr han ofte til samiske kjelder for å forklare norske stadnamn. Alt han gir ut, er skrive på nynorsk eller dialekt.
Etter 20 år som lærar vart Myrvang 1988 leiar for stadnamnprosjektet i Nordland, i regi av Arkiv i Nordland. Innsamlingsarbeidet sikra at nær 200 000 stadnamn i fylket vart registrerte og lagra digitalt. Etter at han gjekk av med pensjon i 2004, har han halde fram som namnekonsulent for Nordland fylke. Frå 2008 har han samla inn fleire tusen dialektord for Norsk Ordbok.

Myrvang er heidra med kulturprisar frå Andøy kommune i 1984 og Bø kommune i 1991. Han fekk Blix-prisen i 1984 og fortenestemedalje av Kommunenes sentralforbund i 2004.

I 2015 vart han tildelt Kongens fortenestemedalje.

Kjelder
Samtalar med Finn Myrvang sommaren 2013
Arkiv i Nordland: «Nordlandske stadnamn fram frå skapet»: http://www.arkivinordland.no/artikkel.aspx?MId1=699&AId=18681 [lesedato 9.12.2013]
«Stadnamn – stedsnavn ved Finn Myrvang»: http://www.stadnamn-stedsnavn.com/ [lesedato 9.12.2013]
Vesterålen Info: «Finn Myrvang – bibliografi knyttet til stedsnavn før 1994»: http://www.vesteraalen.info/andoy_biblioteket_finn_myrvang_bibliografi_stedsnavn.htm [lesedato 9.12.2013]

Først publisert: 09.12.2013
Sist oppdatert: 18.02.2016