Hopp til innhold
Foto: Miljøpartiet Dei Grøne/ Monica Løvdahl,  Flickr.com CC BY 2.0
Foto: Miljøpartiet Dei Grøne/ Monica Løvdahl, Flickr.com CC BY 2.0
X
Innhald

Hanna E. Marcussen

Hanna Elise Marcussen, arkeolog og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MGD) 2008—14.

Hanna E. Marcussen er fødd 4. september 1977 i Arendal i Aust-Agder. Ho tok vidaregåande skule ved Bærum Steinergymnas i 1994–96, gjennomførte førstegongsteneste med befalskurs i Forsvaret i 2000–01 og er utdanna arkeolog frå Universitetet i Oslo 2002–09, med ei masteroppgåve om germanarar og etnisitet.
Marcussen var sekretær for MDG i 2007–09 og var med på å fornye partiet politisk og organisatorisk, ho og er første vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre (2011–15). Ho blei vald til nasjonal talsperson for partiet i 2008 saman med Harald A. Nissen (frå 2011), og ho var førstekandidat til Stortinget ved valet i 2013 for Rogaland MDG. Ho gjekk av som talskvinne i 2014 etter å ha sete dei maksimalt seks åra ein talsperson i partiet kan sitje.
Politisk er Marcussen oppteken av å finne gode løysingar på miljøutproblema, som ho meiner krev langt meir drastiske tiltak enn det dagens politikk legg opp til. Dessutan er ho oppteken av rettferdig handel, digitale rettar, byplanlegging og nedtrapping av oljeutvinninga. Frå 2015 er ho byråd for byutvikling i Oslo.
Marcussen har hatt fleire tillitsverv, mellom anna har ho vore styremedlem i Elektronisk Forpost Norge (2009), Fred og demokrati i Afghanistan (2009–10), Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålens lokallag i Oslo (2009–10) og Digitalt Personvern (2011–).
Kjelder
Om Hanna E. Marcussen på nettsidene til Miljøpartiet De Grønne, mgd.no: http://www.mdg.no/kandidat/hanna-e-marcussen/ [lesedato 8.9.2013]
Peikarar
Bloggen til Hanna E. Marcussen på vgb.no

Først publisert: 25.11.2013
Sist oppdatert: 21.02.2017