Hopp til innhold
Vibeke Hammer Madsen. Foto: Virke (pressefoto).
Vibeke Hammer Madsen. Foto: Virke (pressefoto).
X
Innhald

Vibeke Hammer Madsen

Vibeke Hammer Madsen, radiograf, leiar med brei erfaring frå norsk næringsliv og administrerande direktør i hovudorganisasjonen Virke sidan 2002.

Vibeke Hammer Madsen er fødd 27. oktober 1955 i Oslo. Ho er utdanna radiograf frå Radiografhøgskolen i 1979 og arbeidde som produktsekretær i Agfa Gevaert i 1980–83. Ho var organisasjons- og personalsjef i KS (Kommunenes Sentralforbund) i 1983–93 og direktør i Statoil Marketing i 1993–2002. I 1999–2002 var ho partnar i PA Consulting Group, og sidan 2002 har ho vore administrerande direktør i hovudorganisasjonen Virke.

Hovudorganisasjonen Virke (fram til 2011 HSH – Handels- og Servicenæringas Hovudorganisasjon) er den nest største hovudorganisasjonen for næringslivet i Noreg og representerer meir enn 20 000 verksemder. Desse medlemsbedriftene utgjer meir enn 225 000 arbeidsplassar i ulike bransjar – innanfor handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillig arbeid.

Madsen har ei rekkje styreverv, og ho er mellom anna styreleiar i Virke Forsikring AS (frå 2011) og Virke Eiendom (frå 2015). Ho er styremedlem i Kværner ASA (frå 2011), VG (frå 2006), EuroCommerce, Polyteknisk Forening (frå 2015), og ho er nestleiar i representantskapet i Storebrand (frå 2004). Madsen representerer også Virke i kontaktutvalet til regjeringa og er med i fagrådet til Civita.

Tidlegare har ho vore medlem av styra i Akastor ASA (2005–11), Forskingsrådet (2008–14) og Aker Solutions (2005–11), nestleiar Norsk-Svensk Handelskammer (2007–08) og styreleiar i Ungt Entreprenørskap Noreg (2003–13). Ho har òg vore bystyrerepresentant i Oslo for Høgre og medlem av finanskomiteen.

Kjelder

Om Vibeke Hammer Madsen på virke.no: http://www.virke.no/omvirke/ansatte/Sider/Vibeke-Hammer-Madsen.aspx [lesedato 10.12.2015]

Bloggen til Vibeke Hammer Madsen: http://hammermadsen.no/about/ [lesedato 10.12.2015]

LinkedIn om Vibeke Hammer Madsen: https://www.linkedin.com/in/vibeke-madsen-150201a [lesedato 10.12.2015]

Peikarar

Anne Skalleberg Gjerde: «– Jeg bakte og laget mat og vasket vinduer og hus», dn.no, publisert 5.1.2014

Om Virke, virke.no

Store norske leksikon: «Vibeke Hammer Madsen», snl.no

Først publisert: 16.09.2016
Sist oppdatert: 30.09.2016