Hopp til innhold

Andrej Nebb

Andrej Nebb, polsk multikunstnar som her til lands er mest kjend for tida i De Press, eit av dei viktigaste og mest originale banda i bølgja med ny norsk musikk tidleg i 1980-åra.

Les meir om Andrej Nebb

Aslaug Nyrnes

Aslaug Nyrnes, retorikk-, didaktikk- og sakprosaforskar som har gitt ny innsikt i både den nynorske og den dansk-norske skriftkulturen.

Les meir om Aslaug Nyrnes

Carl Johan Nielsen

Carl Johan Nielsen, lærar, fjellvandrar og organisasjonsmenneske. Han gjekk under oppnamnet ”Norges Løve” på grunn av sitt sterke og høgrøysta engasjement i diskusjonar om nasjonale og språklege spørsmål.

Les meir om Carl Johan Nielsen

Gert Nygårdshaug

Gert Nygårdshaug

Gert Nygårdshaug, forfattar som skriv sosialrealistiske bøker der han kritiserer politikarane i dei rike landa i verda for ikkje å ta klimasaka på alvor. Han kritiserer også imperialistisk tankegods og dei store verdsreligionane. Bøkene er omsette til ei rekkje språk.

Les meir om Gert Nygårdshaug

Jon Naustdalslid

Jon Naustdalslid, samfunnsforskar med særleg kjennskap til kommunane sine livsvilkår i krysset mellom lokalt folkestyre og sentralt pålagde oppgåver.

Les meir om Jon Naustdalslid

Leonhard Næss

Leonhard Næss

Sigholt Didrik Leonhard Næss, nordlending og målmann, teolog og prest, forfattar og bibelomsetjar. Han omsette fleire profetbøker i den første fullstendige bibelutgåva på nynorsk, som kom i 1921.

Les meir om Leonhard Næss

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete, politikar frå Sogn som har representert Senterpartiet både på lokal-, fylkes- og riksnivå. Leiar i Senterpartiet 2008—2014. Tidlegare statsråd i Samferdselsdepartementet og i Kommunal- og regionaldepartementet.

Les meir om Liv Signe Navarsete

Marius Nygaard

Marius Nygaard, skulemann og språkforskar. Han var den første etter Ivar Aasen som skreiv ei framstilling av grammatikken i landsmålet. Boka kom i 1867 og var den første læreboka i nynorsk grammatikk.

Les meir om Marius Nygaard

Oddvar Nes

Oddvar Sigmund Nes, professor i nordisk språkvitskap. Han var ein nestor i norsk namnegransking og arbeidde med etymologi, leksikografi, dialektforsking og fonetikk.

Les meir om Oddvar Nes

Oddvar Nordeide

Oddvar Nordeide, pressemann og avisredaktør frå Førde. Saman med broren Per overtok han og vidareførte faren sitt livsverk, avisa Firda, gjennom det som var ei sterk ekspansjonstid.
Les meir om Oddvar Nordeide

Ola Nesse

Ola Gunnarson Nesse var emissær (lekmannsforkynnar) på Vestlandet gjennom det meste av livet. Han var av dei aller første som brukte norsk landsmål ved offentleg andakt og bøn.

Les meir om Ola Nesse

Olai Nordeide

Dankert Olai Olsen Nordeide, redaktør gjennom mange år i avisa Firda. I si redaktørtid bygde han avisa opp frå eit magert utgangspunkt til å bli den dominerande lokalavisa i Sunnfjord.
Les meir om Olai Nordeide

Per Nordeide

Per Nordeide, pressemann og avisredaktør frå Førde. Saman med broren Oddvar overtok han og vidareførte faren sitt livsverk, avisa Firda, gjennom det som var ei sterk ekspansjonstid.

Les meir om Per Nordeide

Sauli Niinistö

Sauli Niinistö

Sauli Väinämö Niinistö, jurist, politikar, tidlegare leiar av det finske konservative partiet Samlingspartiet. Han har vore president i Finland sidan 2012 og er den første konservative presidenten sidan 1956.

Les meir om Sauli Niinistö

Øyvind Nordsletten

Øyvind Nordsletten, jærbu og diplomat, som blei erklært uønskt i Sovjetunionen i 1984, men som kunne vende tilbake som ambassadør til Russland etter 2000.

Les meir om Øyvind Nordsletten