Hopp til innhold
X
Innhald

Olav Norheim

Med ein særeigen penn har Olav Norheim markert seg som journalist, redaktør og forfattar gjennom mange tiår. I åtte år var han redaktør i Norsk Barneblad, og han har skrive fleire fagbøker for barn.

Olav Norheim er fødd 13. oktober 1951 og voks opp i Vestre Slidre i Valdres, der far hans var prest. Oppveksten i Valdres har sett sitt preg på mykje av det han har skrive, mellom anna kronikkar til avisa Valdres om aktuelle emne. Han er sjølv hytteeigar i Vestre Slidre og skriv ofte med ein humoristisk og stundom ironisk tone om hytteeigarar i møte med dei fastbuande.

Norheim gjekk på Valdres gymnas på Fagernes og deretter på medielinja på Distriktshøgskulen i Volda. Han har vore journalist i Nynorsk Pressekontor og i Oppland Arbeiderblad. Frå 1983 til 1991 var han redaktør i Norsk Barneblad, som er det eldste barnebladet i landet. Han moderniserte bladet både språkleg og i utsjånad. Norheim har heile tida hatt stor interesse for teikneseriar, og frå 1993 til 1995 var han prosjektleiar for Norsk Tegneseriesamling på Maihaugen. Samlinga vart starta i 1993 og har som mål å bevare norske teikneseriar og formidle teikneseriehistoria.

For barneboka Potetboka (1993) fekk han saman med Mikael Holmberg fagbokpremien frå Kyrkje- og utdanningsdepartementet. For Bilde i berg (1997) fekk han Nynorsk barnelitteraturpris, også den saman med Mikael Holmberg. I 1998 gav han ut Alle tiders Ringerike, om Ringerike frå steinalderen til i dag. I 2008 kom Smørbukk 70 år, der Norheim var medredaktør og forfattar. I 2013 gav han ut Asbjørnsen og Moe på eventyr, ei bok for barn om arbeidet til Asbjørnsen og Moe, og i 2015 kom Susen av Garlistuten. Historia om den gjæve fela til Jørn Hilme. Den siste boka er ei bok for vaksne, men Norheim skriv på ein enkel og lettfatteleg måte uansett målgruppe. Også tekstar han skriv for vaksne, kan lett lesast av barn.

Norheim har også arbeidd i Kommunaldepartementet som språkrettar og omsetjar. Han er busett i Norderhov i Ringerike kommune, og frå 2011 til 2018 arbeidde han ved Ringerike bibliotek som redaktør for «Historien her vi bor», ei nettside om lokalhistorie for barn.

Kjelder

E-post frå Olav Norheim 18.6.2018

Bjørn Karsrud: «Hyttebuaren i Kvislavegen», Valdresmagasinet 5/2017 «Historien her vi bor», hervibor.no: https://www.hervibor.no/index.php/om-prosjektet1/hvem-star-bak [lesedato 18.6.2018]

Peikarar

Nettsida til Norsk Barneblad, barneblad.no

Opplandsarkivet: «Send serieheltene på museum!», om Norsk Tegneseriesamling, opam.no

Først publisert: 27.03.2019
Sist oppdatert: 10.04.2019