Hopp til innhold
X
Innhald

Niels Tygesen Knag

Mykje av Ytre Sogn kom på Niels Tygesen Knag sine hender i 1710. © Fylkesarkivet.

Mykje av Ytre Sogn kom på Niels Tygesen Knag sine hender i 1710. © Fylkesarkivet.

Niels Tygesen Knag (Knagenhielm) (1661-1737) fødd på Vågnes på Sunnmøre, busett m.m. i Bergen og på Askøy. Lagmann, justisråd og godseigar, og stamfar til Knagenhjelm-slekta i Kaupanger.

Foreldra til Knag var sorenskrivar Tyge Castberg og futedottera Maren Knag. Frå broren til Nils Knag, Christoper Castberg, stammar den norske Castberg-slekta.

Karriere som sorenskrivar

Niels Knag starta karrieren som sorenskrivarfullmektig i Gausdal før han i 1685 vart sorenskrivar i Finnmark, og frå 1688 også fut same stad. I denne tida utarbeidde han eit oversyn over busetnad, kultur og næringsvegar m.m. i Finnmark - «Finnmarks Beskrivelse». Under opphaldet i Finnmark bygde Knag ein stor formue - truleg ved å drive handel.

Lagmann på Vestlandet

Vart 1688 viselagmann i Stavanger, frå 1692 same stilling i Bergen. I 1695 utnemnd til lagmann i Bergen. Kring garden sin Hop på Askøy skaffa han seg etter kvart store eigedomar.

Flytta til Sogn

I 1710 kjøpte Niels Knag Kaupanger-godset (sjå: Kaupanger Hovedgård), setegarden Stedje (Storgarden Stedje) og delar av det tidlegare godset til Losna-ætta i ytre Sogn frå stiftsamtmannen i Trondheim, Iver Prebenssøn von Ahnen (sjå: Preben von Ahnen til Bodøgaard).

Vart adelsmann

Vart adla i 1721 og fekk namnet Knagehielm. Han fekk rang som justisråd i 1733. Ved fleire høve fungerte Knagenhielm også som stiftsamtmann i Bergens Stiftsamt.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.08.2011