Hopp til innhold

Audun Øyri

Audun Øyri, lege, målmann og medisinsk ordbokforfattar. Norsk medisinsk ordbok kom i 1988 og var den første større medisinske ordboka på norsk.

Les meir om Audun Øyri

Hallvard Ørsal

Hallvard Ørsal, ein av dei mest kjende spelemennene på Nordmøre i byrjinga av førre hundreår. Han komponerte slåttar og vann fleire prisar.

Les meir om Hallvard Ørsal

Jo Ørjasæter

Jo Ørjasæter, produktiv omsetjar av verdslitteratur, forfattar, teater- og litteraturkritikar. Han arbeidde dessutan for å betre dei funksjonshemma sine kår.

Les meir om Jo Ørjasæter

Linda Øvrebø

Linda Øvrebø, sopran, markerte seg tidleg i store fjernsynsoverføringar, til dømes frå OL på Lillehammer, ved Nobel-konserten i Oslo og i NRK.
Les meir om Linda Øvrebø

Magni Øvrebotten

Magni Øvrebotten, dagleg leiar i Nynorsk mediesenter. Ho har prega fleire tiårs distriktsjournalistikk i NRK og har bygt opp ein ny type journalistutdanning.

Les meir om Magni Øvrebotten

Toril Øie

Toril Øie

Toril Marie Øie, jurist og høgsterettsdomar som i 2016 blei utnemnd til høgsterettsjustitiarius i Noreg. Øie er den første kvinna som har dette embetet, og ho er rangert som den fjerde mektigaste personen i Noreg – etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

Les meir om Toril Øie