Hopp til innhold

Audun Øyri

Audun Øyri, lege, målmann og medisinsk ordbokforfattar. Norsk medisinsk ordbok kom i 1988 og var den første større medisinske ordboka på norsk.

Les meir om Audun Øyri

Gabriel Øidne

Gabriel Øidne, geograf og historikar. Han analyserte regionale skilnader med omsyn til partival, og innsikta hans om motkulturar fornya norsk valforsking.

Les meir om Gabriel Øidne

Hallvard Ørsal

Hallvard Ørsal, ein av dei mest kjende spelemennene på Nordmøre i byrjinga av førre hundreår. Han komponerte slåttar og vann fleire prisar.

Les meir om Hallvard Ørsal

Jo Ørjasæter

Jo Ørjasæter, produktiv omsetjar av verdslitteratur, forfattar, teater- og litteraturkritikar. Han arbeidde dessutan for å betre dei funksjonshemma sine kår.

Les meir om Jo Ørjasæter

Linda Øvrebø

Linda Øvrebø, sopran, markerte seg tidleg i store fjernsynsoverføringar, til dømes frå OL på Lillehammer, ved Nobel-konserten i Oslo og i NRK.
Les meir om Linda Øvrebø

Magni Øvrebotten

Magni Øvrebotten, dagleg leiar i Nynorsk mediesenter. Ho har prega fleire tiårs distriktsjournalistikk i NRK og har bygt opp ein ny type journalistutdanning.

Les meir om Magni Øvrebotten

Toril Øie

Toril Øie

Toril Marie Øie, jurist og høgsterettsdomar som i 2016 blei utnemnd til høgsterettsjustitiarius i Noreg. Øie er den første kvinna som har dette embetet, og ho er rangert som den fjerde mektigaste personen i Noreg – etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

Les meir om Toril Øie