Hopp til innhold

Abid Raja

Abid Raja

Abid Raja, jurist, stortingsrepresentant for Venstre frå Akershus og ein ivrig samfunnsdebattant. Frå 2020 er han Venstre-nestleiar og kultur- og likestillingminister.

Les meir om Abid Raja

Anne Raknes

Anne Raknes, ein av dei første kvinnelege bilethoggarane i Noreg. Ho var mellom initiativtakarane til Norsk Billedhoggerforening.

Les meir om Anne Raknes

Bjarne Rabben

Bjarne Rabben, historikar, lyrikar, fråhaldstalar og politikar. Fiske og fabrikkarbeid blei inngangen til yrkeslivet, ordet levevegen og historie profilen hans.

Les meir om Bjarne Rabben

Bjørn Rongen

Fleire forfattarar på slutten av trettitalet er urolege for framtida, med god grunn.  Ein forfattar som såg teikna til fascismen og åtvara mot den, var Bjørn Rongen (1906–1983). 

Les meir om Bjørn Rongen

Edvard Ruud

Edvard Jentoft Ruud, gardbrukar, folkeminnesamlar, songar og forfattar frå Elgsnes ved Harstad i Troms. Ruud var mest kjend som formidlar av nordnorsk tradisjonsstoff, og då særleg song.

Les meir om Edvard Ruud

Gunnvor Rundhovde

Gunnvor Rundhovde, filolog og dialektforskar. Forskinga resulterte i eit doktorarbeid, og ho var den første kvinna som disputerte ved Universitetet i Bergen.

Les meir om Gunnvor Rundhovde

Hans Reynolds

Hans Reynolds, journalist og forfattar. Han engasjerte seg i samhaldet innanfor det gamle norrøne området rundt Atlanterhavet og var svært aktiv under striden om Aust-Grønland.

Les meir om Hans Reynolds

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var teolog, språklærar, folkeminnesamlar og ordboksredaktør. Han førte vidare og utvida Ivar Aasens samling av norske ord.

Les meir om Hans Ross

Helge Rykkja

Helge Rykkja, lærar, lyrikar og lokalpolitikar for Raudt. Litterært og politisk var han ein sentral medlem av Profil-opprøret, tidleg surrealistimportør og utøvar, og eit av dikta hans blei lese opp som åtvaring mot modernistisk dikting i Stortinget i 1968.

Les meir om Helge Rykkja

Henrik Rytter

Henrik Rytter

Henrik Rytter, diktar, omsetjar og skulemann som førte norsk ættekjensle og naturlyrikk saman med europeisk utsyn og klassiske referansar. Slik vart han på mange vis den viktigaste arvtakaren etter Arne Garborg.

Les meir om Henrik Rytter

Inge Ryan

Inge Ryan

Inge Ryan, adjunkt, rektor, ordførar, tidlegare nestleiar i Sosialistisk Venstreparti og stortingspolitikar frå Nord-Trøndelag for Sosialistisk Venstreparti. Han blei utnemnd til fylkesmann i Nord-Trøndelag i 2009.

Les meir om Inge Ryan

Ivar Refsdal

Ivar Refsdal, lærar og kartograf. Som kartteiknar var han nyskapande i måten å framstille karta sine på, der fag og kunstnarleg uttrykk vart vovne i hop på ein pedagogisk velutvikla måte.

Les meir om Ivar Refsdal

Juliane Rui

Juliane Rui er lyrikar og skriv tankevekkjande og underfundig om det som er smått, nært og kvardagsleg, men som kanskje viser seg å ha størst verdi.

Les meir om Juliane Rui

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister og leiar av Kristeleg Folkeparti sidan 2019. Stortingsrepresentant for KrF for Aust-Agder sidan 2009, leiar av KrFU i 2007–10 og møtte som den yngste KrF-representanten nokon gong på Stortinget som 20-åring.

Les meir om Kjell Ingolf Ropstad

Lars Reinton

Lars Reinton, historikar og lektor. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste innanfor norsk lokalhistorisk forsking og organisasjonsarbeid.

Les meir om Lars Reinton

Magnar Rygg

Magnar Rygg var ein forfattar som skreiv kvardagsnære og samfunnsengasjerte tekstar, med ein tydeleg bodskap om at livet må levast her og no.

Les meir om Magnar Rygg

Oddrun Remvik

Oddrun Remvik, sosionom som har markert seg i fleire sentrale leiarstillingar. Gjennom ti år var ho leiar av Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Remvik er særleg engasjert i sosiale emne og kvinnesak.

Les meir om Oddrun Remvik

Ola J. Rise

Ola J. Rise, norskamerikansk bladmann og forfattar. Han var ein av dei mest markerte målmennene i det norskamerikanske miljøet i byrjinga av 1900-talet.

Les meir om Ola J. Rise

Olav Randen

Olav Randen, geitebonde og forleggjar. Han er ein moderne mangesyslar som maktar å gjere det han held på med, viktig også for andre.
Les meir om Olav Randen

Olav Riste

Olav Riste var historikar og professor emeritus ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Gjennom arbeidet viste han samanhengen mellom maktforholda i internasjonal politikk og utforminga av norsk tryggings- og utanrikspolitikk.

Les meir om Olav Riste

Olav Rytter

Olav Rytter

Olav Rytter, journalist og kringkastingsmann, filolog og omsetjar. Han var ei norsk røyst i kringkastinga frå London under krigen og den første redaktøren i avisa Dag og Tid.

Les meir om Olav Rytter

Paul Emil Rynning

Paul Emil Rynning, salmehistorikar og prest. Han publiserte fleire arbeid om norsk salmedikting og gjorde eit stort arbeid med Norsk salmeleksikon, som kom ut posthumt.

Les meir om Paul Emil Rynning

Per Riste

Per Riste, lærar, gardbrukar, målmann og norskdomsmann, oppretta «målskule» i Volda, der han saman med kona Synnøve Riste og Rasmus Steinsvik stod i spissen for eit radikalt miljø.

Les meir om Per Riste

Rasmus Reed

Rasmus Reed, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, formidlar kunnskap om musikk til musikkstudentar, amatørmusikarar og avislesarar i Rogaland.

Les meir om Rasmus Reed

Siri Rom

Siri Rom, teaterskodespelar i femti år, gjorde eit hundretals roller i ulike sjangrar og hadde som motto: «Eit teater i kamp og ei verd i fred».

Les meir om Siri Rom

Tone Ringen

Tone Ringen, forfattar, lyrikar, songar og skodespelar ved Det Norske Teatret og ei av dei tidlege kvinnene i visebølgja frå slutten av 1960-åra.

Les meir om Tone Ringen