Hopp til innhold
Foto: Stortinget
Foto: Stortinget
X
Innhald

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter, adjunkt og stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Aust-Agder sidan 2005.

Freddy de Ruiter er fødd 4. april 1969 i Arendal, der han òg voks opp. Han gjekk på Arendal gymnas 1985–88, tok 1. avdeling juss ved Universitet i Oslo i 1991, historie grunnfag ved Høgskolen i Agder i 1996, mellomfag ved Universitetet i Bergen i 1997, statsvitskap mellomfag ved Universitetet i Oslo i 1998–99 og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Agder i 2000–01.
I 1993–96 og 1997–98 arbeidde han som fylkessekretær i Aust-Agder AUF. Han har vore prosjektleiar og kulturarbeidar ved Arendal Internasjonale Kultursenter (1994–96), sivilarbeidar same staden (1996–97), lærar ved Blakstad videregående skole (1998–99), adjunkt ved Åmli vidaregåande skule (1999–2005) og stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Aust-Agder frå 2005.
De Ruiter har vore medlem av landsstyret i AUF (1990–98), leiar av Aust-Agder AUF (1991–94), medlem av styret i Aust-Agder Arbeidarparti (1991–94), representant i Arendal bystyre (1991–95), sentralstyremedlem i AUF (1996–98), leiar av Arendal Arbeidarparti (2004–06) og medlem av Aust-Agder fylkesting (1995–2007). Han var vararepresentant på Stortinget frå Aust-Agder frå 1993 til 2001 og fekk fast plass for perioden 2005–17. Han vil senke toppleiarlønningane i Noreg, skape fleire arbeidsplassar og fordele goda betre ved å gi meir pengar til viktige velferdsoppgåver.
Han var nestleiar i hovudutvalet for kultur i Arendal i 1991–95, nestleiar i komiteen for helse- og sosialsaker i Aust-Agder og leiar av fylkestingskomiteen i Aust-Agder frå 2003.
Kjelder
Freddy de Ruiter, «Representanter og komiteer», stortinget.no: http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=FR [lesedato 2.3.2012]
Omtale av Freddy de Ruiter på nettavisen.no: http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/valg2005/article410625.ece [lesedato 2.3.2012]

Først publisert: 04.06.2012
Sist oppdatert: 09.04.2014