Hopp til innhold

Alf Saltveit

Alf Saltveit, forfattar, omsetjar og kulturskribent. Han filleristar heimbyen Haugesund, men har likevel fått stasplass med namneplate og foto på stamkaféen nær Rådhusplassen.

Les meir om Alf Saltveit

Alf Skjeseth

Alf Skjeseth, journalist. Han var med og bygde opp Klassekampen som dagsavis, arbeidde i NTB og Nationen, var leiar for Norsk Journalistlag, og vende i 2005 tilbake til Klassekampen.

Les meir om Alf Skjeseth

Alf Sommer

Alf Sommer, skodespelar og sceneinstruktør, medverka i komediar og drama, var ein av pionerane i Fjernsynsteateret og bidrog til å gjere Den fjerde nattevakt til nasjonal eige.

Les meir om Alf Sommer

Andreas J. Sandsdalen

Andreas J. Sandsdalen, lyrikar, bygdekunstnar og forfattar av historiske spel. Han dreiv med teikning, måling og illustrasjon. Aktiv i motstandsrørsla under krigen.

Les meir om Andreas J. Sandsdalen

Andreas Pedersen Seierstad

Andreas Pedersen Seierstad, teolog, bondestudent med haugiansk bakgrunn, målmann frå Vestfold, kyrkjehistorikar og folkeminnegranskar. Professor i kyrkjesoge ved Menighetsfakultetet.

Les meir om Andreas Pedersen Seierstad

Anna Skeide

Anna Skeide

Anna Skeide, modernistisk lyrikar. Frå enkle oppvekstskår ved kysten, utan utdanning og med eit tradisjonelt kvinneliv som livsform, steig ho i moden alder fram som ein myndig lyrikar med originale og stilsikre dikt.

Les meir om Anna Skeide

Arnulv Sudmann

Arnulv Sigurd Sudmann, journalist og leksikonredaktør. Han var hovudredaktøren for det største og mest originale oppslagsverket som er blitt laga på nynorsk.

Les meir om Arnulv Sudmann

Asbjørn Sunde

Asbjørn Sunde, motstandsmann under andre verdskrigen. Under dekknamnet «Osvald» leidde han ei av dei mest aktive sabotasjegruppene i motstandskampen.

Les meir om Asbjørn Sunde

Astrid Sommer

Astrid Rosendal Sommer, skodespelar ved Det Norske Teatret, kjend for generasjonar av nordmenn gjennom radio- og fjernsynsteater for barn og vaksne.

Les meir om Astrid Sommer

Bjørn Skagestad

Bjørn Skagestad, skodespelar, debuterte ved Det Norske Teatret, der han var tilsett frå 1969 til 1987. Han har markert seg som ein allsidig skolespelar, ein av dei fremste i den generasjonen han høyrer til.

Les meir om Bjørn Skagestad

Bjørn Sundquist

Bjørn Sundquist

Bjørn Richard Sundquist, skodespelar som gjennom karakteristiske hovudroller har hatt ein svært sentral posisjon innanfor norsk teater, fjernsyn, film og radioteater sidan 1970-åra. Han har vunne Amandaprisen for beste mannlege hovudrolle fire gonger.

Les meir om Bjørn Sundquist

Einar Skjæraasen

Einar Skjæraasen

Einar Skjæraasen blei ein folkekjær diktar medan han levde. Han er særleg knytt til linjene «Du ska itte trø i graset» og «Danse mi vise, gråte min sang». Det skal vere komponert fleire melodiar til Skjæraasens dikt enn talet på dikt han har skrive. Skjæraasen skreiv på riksmål og på si eiga Trysil-dialekt.

Les meir om Einar Skjæraasen

Espen Skjønberg

Espen Skjønberg

Espen Henrik Skjønberg har vore ein sentral norsk skodespelar på teater, i radio og på film, etter kvart også i fjernsynet, sidan 1950-åra. Uoffisielt blir han rekna som den norske scenekunstens «Grand Old Man».

Les meir om Espen Skjønberg

Fabian Stang

Fabian Stang

Fabian Stang, jurist, lokalpolitikar for Høgre i ei årrekkje og ordførar i Oslo 2007–2015. Frå 2016 er han statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les meir om Fabian Stang

Franz Schubert

Franz Schubert

Franz Peter Schubert, austerriksk komponist, den einaste av dei store wienerklassikarane som var fødd i Wien. Kunstsongane hans, lieder, var svært nyskapande både i form og dramatisk innhald og definerte sjangeren slik vi kjenner han i dag.

Les meir om Franz Schubert

Frederik Stang

Frederik Stang

Frederik Stang, jurist og politikar. Han var i over 30 år ein av dei viktigaste premissgivarane til utviklinga i det norske samfunnet på 1800-talet. I perioden 1873–1880 var han statsminister.

Les meir om Frederik Stang

Gunnar Skirbekk

Gunnar Skirbekk

Gunnar Bjørn Skirbekk, filosof, essayist og vitskapsteoretikar som i meir enn 50 år har prega ordskiftet om språk, politikk, vitskap og rasjonalitet, og som har spela ei viktig rolle i utforminga av det akademiske Noreg.

Les meir om Gunnar Skirbekk

Guro Sandsdalen

Guro Sandsdalen, forfattar. Bøkene hennar har tydeleg kvinneperspektiv og fokuserer på sosiale endringar og nye livs- og buformer i det norske samfunnet etter krigen.

Les meir om Guro Sandsdalen

Hans Skjervheim

Hans Skjervheim

Hans Skjervheim, filosof og essayist, særleg knytt til positivismestriden innanfor filosofi og samfunnsfag. Han var oppteken av grensene for den (natur)vitskaplege tenkjemåten, og av farane ved å gjere menneskeleg subjektivitet til objekt.

Les meir om Hans Skjervheim

Hans Strøm

Hans Strøm, prest, topograf, naturforskar, titulær professor og forfattar. Etter Ludvig Holberg var truleg Strøm den fremste norske intellektuelle på 1700-talet, men medan Holberg budde mesteparten av sitt vaksne liv i Danmark, busette Strøm seg i Noreg.

Les meir om Hans Strøm

Hans Svarstad

Hans Svarstad

Hans Svarstad var folkehøgskulelærar, stortingsrepresentant og forfattar av to romanar med handling lagd til tidleg på 1900-talet, der han åtvarar mot utviklinga i det moderne norske samfunnet.

Les meir om Hans Svarstad

Harald Sæverud

Harald Sæverud

Harald Sæverud var komponist frå Bergen. Sæverud komponerte symfoniar,  slåttar og stev, som Kjempeviseslåtten (1939–45). Verket er eit symbol på norsk motstand mot den tyske okkupasjonen under andre verdskrig.

Les meir om Harald Sæverud

Helge Sandøy

Helge Sandøy, professor emeritus i nordisk språkvitskap, ekspert på språkutvikling i Noreg og Norden, har lagt premissar for normering av utanlandske ord i norsk og av nynorsk skriftspråk – som han meiner bør vere talemålsnært og prega av valfridom.

Les meir om Helge Sandøy

Helge Seip

Helge Lunde Seip, redaktør og politikar. Han var partileiar, stortingsrepresentant og statsråd for Venstre, også kjend som ein kunnskapsrik valkommentator.

Les meir om Helge Seip

Helge Simonnes

Helge Atle Simonnes, siviløkonom, journalist, konsernsjef i Mentor Medier, administrerande direktør og sjefredaktør i avisa Vårt Land i nærmare 30 år.

Les meir om Helge Simonnes

Helge Sivertsen

Helge Sivertsen, skulemann og politikar. Han prega norsk skulepolitikk i etterkrigstida og tok initiativ til Vogt-komiteen, som vart ein milestein i norsk språkpolitikk.

Les meir om Helge Sivertsen

Henrik Størmer

Henrik Christian Fredrik Størmer, ingeniør, industrigründer, oppfinnar og målmann. Han var mykje engasjert i utvikling av treindustri og utnytting av fossar til elektrisk kraftforsyning.

Les meir om Henrik Størmer

Herbjørn Sørebø

Herbjørn Sørebø, politisk journalist, forfattar, kommentator og kåsør. Han var tilsett i NRK i meir enn 30 år og var med på å utvikle den politiske journalistikken i Noreg. Sørebø var ein synleg nynorskmann, som i fleire år fekk mykje kritikk for språket sitt.

Les meir om Herbjørn Sørebø

Hilde Sandvik

Hilde Sandvik

Hilde Sandvik, cand.philol., journalist, forfattar, sjefredaktør i Broen.xyz og tidlegare kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Sandvik er ei tydeleg røyst i den offentlege debatten.

Les meir om Hilde Sandvik

Ivar Strompdal

Ivar Strompdal, lærar, målmann og forfattar frå Velfjord i Nordland. Strompdal sette med sine fem ungdomsromanar Helgeland på det litterære kartet.

Les meir om Ivar Strompdal

Jahn-Arill Skogholt

Jahn-Arill Skogholt, lærar, lokalpolitikar og forfattar, fekk gjennombrotet sitt med visa «Kor e hammaren, Edvard?», som også blei eit varemerke for den nordnorske visebølgja i 1970-åra.

Les meir om Jahn-Arill Skogholt

Jakob Sande

Jakob Sande

Jakob Sande, forfattar og populær visediktar som sameinte bøn og banning i eit samansett litterært univers. Forfattarskapen spenner i tid frå 1929 til 1961 og femner om ni samlingar med dikt og tre med noveller.

Les meir om Jakob Sande

Jakob Straume

Jakob Straume, misjonær, forkynnar og forfattar. Han skreiv ei rad bøker om det kristelege arbeidet knytt til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Les meir om Jakob Straume

Jakob Sverdrup d.y.

Jakob Sverdrup d.y., dosent, seinare professor, i germansk filologi og språkforskar som gjorde viktig grunnlagsarbeid for tyskstudiet i Noreg gjennom å utarbeide ordbøker og lærebøker.

Les meir om Jakob Sverdrup d.y.

Johannes Skarprud

Johannes Skarprud, lærar, bonde og diktar frå Telemark. Han er særleg kjend for diktet «Telemark», som blei kåra til den beste fylkessongen i 1919.

Les meir om Johannes Skarprud

Johannes Steen

Johannes Steen

Johannes Steen, skulemann og politikar. Han var statsminister under unionsaktivismen på 1890-talet, der regjeringa Steen gjekk av to gongar i eit forsøk på å presse gjennom eit eige norsk konsulatvesen.

Les meir om Johannes Steen

Kaj Skagen

Kaj Skagen, forfattar og debattant som skriv i fleire sjangrar. Han er ein kvass og kontroversiell motkommentator til hovudstraumen i den offentlege debatten.

Les meir om Kaj Skagen

Kari Sørbø

Kari Sørbø, journalist, erfaren reporter og programleiar i NRK, som mellom anna var programleiar for nyhendeprogrammet Her og nå i meir enn 20 år.

Les meir om Kari Sørbø

Ketil Skogen

Ketil Skogen, sakførar, sorenskrivar, redaktør, politikar og kraftutbyggjar. Han var den første som tok juridisk embetseksamen på landsmål.

Les meir om Ketil Skogen

Kristen Skjeldal

Kristen Skjeldal, skiløpar med to olympiske gullmedaljar og 13 NM-titlar. Ingen andre skiløparar har greidd å verte norsk meister på 5-mila seks gonger. Han var med og dominerte norsk og internasjonalt langrenn i nesten 20 år.

Les meir om Kristen Skjeldal

Kristoffer Sælid

Kristoffer Oveson Sælid, lektor og norskdomsmann. Han var ein av dei som sytte for at norskdomsarbeidet ikkje blei nazifisert under den tyske okkupasjonen.
Les meir om Kristoffer Sælid

Kåre Skadberg

Kåre Skadberg, ordboksredaktør, tidlegare kontorsjef for nynorsk i Norsk språkråd. Saman med Aud Søyland førte han arbeidet med Nynorsk ordliste av Alf Hellevik vidare.

Les meir om Kåre Skadberg

Lars Petter Sveen

Lars Petter Sveen

Lars Petter Sveen, bibliotekar og forfattar. Han var ein av festspeldiktarane under Dei nynorske festspela i 2013 og vart i 2015 kåra til ein av dei ti beste forfattarane under 35 år av Morgenbladet og Norsk Litteraturfestival.

Les meir om Lars Petter Sveen

Lars Sponheim

Lars Sponheim

Lars Sponheim, sivilagronom, lektor og bonde. Han har vore partileiar i Venstre, statsråd og stortingsrepresentant for Venstre frå Hordaland i fire periodar. Han blei utnemnd til fylkesmann i Hordaland i 2010.

Les meir om Lars Sponheim

Lars Søraas d.e.

Lars Søraas d.e., organist og korleiar som vart landskjend for arbeidet med songkulturen i Noreg, og som i 1907 sette tone til «Den fyrste songen» av Per Sivle.
Les meir om Lars Søraas d.e.

Lodve Solholm

Lodve Solholm

Lodve Solholm, tidlegare fylkesmann og politikar. Han var fylkesmann i Møre og Romsdal 2009–2018 og stortingsrepresentant frå same fylke i 16 år, som representant for Framstegspartiet. Frå 2001 til 2005 var han president i Lagtinget. Solholm er styreleiar i Nynorsk kultursentrum. 

Les meir om Lodve Solholm

Magnus Stangeland

Magnus Stangeland, tidlegare stortingsrepresentant for Hordaland Senterparti. Han har hatt ei rekkje stillingar i næringslivet, og han har vore i rettssak om stortingspensjonen, som han seinare vart frikjend for.

Les meir om Magnus Stangeland

Margaret Skjelbred

Margaret Skjelbred

Margaret Skjelbred, forfattar som i 1980-åra skreiv dikt på dialekt. I 1990-åra gav ho ut barnebøker som vart landskjende gjennom NRK. Etter 2000 har ho vorte ein folkekjær forfattar med romanar og ei novellesamling for vaksne.

Les meir om Margaret Skjelbred

Nils Nilsson Skaar

Nils Nilsson Skaar, avisredaktør og lokal- og rikspolitikar frå Hardanger. Han dreiv avisa Hordaland Folkeblad gjennom meir enn ein mannsalder og sat som stortingsrepresentant mest like lenge.

Les meir om Nils Nilsson Skaar

Nils R. Sandal

Nils R. Sandal

Nils Reielsson Sandal, lokalpolitikar og fylkespolitikar for Senterpartiet. Som fylkesordførar i Sogn og Fjordane gjennom tolv år markerte han seg som politisk og representativ frontfigur for fylket.

Les meir om Nils R. Sandal

Ola Svein Stugu

Ola Svein Stugu, professor i historie ved NTNU i Trondheim. Han er ein profilert historieformildar og har gitt ut ei rekkje bøker om byhistorie og kulturhistorie.

Les meir om Ola Svein Stugu

Olav Solberg

Olav Solberg er professor i nordisk litteratur ved Høgskolen i Telemark. Han har gitt ut mange bøker om folkedikting og har særleg arbeidd innanfor fagfeltet ballade- og viseforsking.

Les meir om Olav Solberg

Ottar Starheim

Ottar Starheim, journalist. Han var ein markant journalist i Sogn og Fjordane, arbeidde over 40 år i NRK og redigerte NRKs fylkesleksikon for Sogn og Fjordane.

Les meir om Ottar Starheim

Peer Storeygard

Peer Storeygard, norskamerikansk målmann, journalist, forfattar og redaktør av nynorskbladet Norrøna, som vart utgitt i USA i byrjinga av 1900-talet.

Les meir om Peer Storeygard

Per Sandal

Per Sandal, historikar, forskar og forfattar. Han har gitt viktige bidrag til å utvikle lokalhistorie som fag i Noreg i 1980- og 90-åra.

Les meir om Per Sandal

Per Sandberg

Per Sandberg

Per Sandberg, prosessoperatør, profilert og kontroversiell politikar og tidlegare stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Trøndelag. Frå desember 2015 til august 2018 var han fiskeriminister.

Les meir om Per Sandberg

Peter Slotsvik

Peter Joakim Kristian Slotsvik, ungdomslagsleiar og redaktør. Han var norskdomsmannen som i fleire tiår redigerte ei avis på norskdansk i Østfold.

Les meir om Peter Slotsvik

Pål Steigan

Pål Steigan er ein norsk venstreradikal politikar og samfunnsdebattant som driv nettstaden steigan.no. Han har vore forlagsredaktør og er no sjølvstendig næringsdrivande innanfor kultur og informasjonsteknologi.

Les meir om Pål Steigan

Reidar Sandal

Reidar Sandal

Reidar Jørgen Sandal, lektor, profilert styreleiar og mangeårig stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Sogn og Fjordane. Han var kyrkje-, utdannings- og forskingsminister i 1995–97, først i Brundtland III-regjeringa og så i Jagland-regjeringa.

Les meir om Reidar Sandal

Reidar Storaas

Reidar Storaas, forfattar og journalist som nyttar begge målformer. Gjennom ei årrekkje har han vore med på å utforme kulturstoffet i Bergens Tidende.

Les meir om Reidar Storaas

Rolf Sagen

Rolf Sagen

Rolf Sagen, psykolog, grunnleggjar av Skrivekunstakademiet i Bergen og særprega forfattar av ei lang rekkje romanar, dikt, noveller og barnebøker. Han skreiv svært ulike bøker, både eksperimentelle og tradisjonelle.

Les meir om Rolf Sagen

Sigmund Sæverud

Sigmund Sæverud, skodespelar og regissør, var med og skipa Hålogaland Teater i Tromsø og var i mange år mellom dei sentrale skodespelarane ved teatret.

Les meir om Sigmund Sæverud

Sigri Sandberg

Sigri Sandberg

Sigri Sandberg, frilansjournalist, tekstforfattar, forfattar og villmarksentusiast som har skrive eit titals bøker om natur, klima og friluftsliv, fleire av dei saman med polfarar Cecilie Skog.

Les meir om Sigri Sandberg

Sting

Sting

Sting, fødd Gordon Sumner, er ein engelsk musikar, songskrivar og songar. Han vart kjend gjennom rockegruppa The Police og har sidan vorte ein folkekjær artist verda over, med eit brennande politisk engasjement.

Les meir om Sting

Sverre Steen

Sverre Steen, historieprofessor. Med eineståande formidlingsevne og blikk for dei lange linjene førte han historieforskinga ut til det norske folk.

Les meir om Sverre Steen

Thorvald Sirnes

Thorvald Sirnes, kultur- og samfunnsforskar med interesse for makt, normalitet, verdipolitikk, identitetsdanning og dei utfordringane det representative demokratiet står overfor i dag.

Les meir om Thorvald Sirnes

Torleiv Jørgensen Stadskleiv

Torleiv Jørgensen Stadskleiv, målar av romantiske telemarkslandskap og teiknar av portrett og folkelivsbilete. Mange av motiva fann Stadskleiv i Lifjell i Telemark, der han om somrane budde i ei primitiv hytte, «Skrubbehiet».

Les meir om Torleiv Jørgensen Stadskleiv

Torolv Solheim

Torolv Solheim, økonom, politikar, skribent og lektor frå Hordaland. I 1950- og 60-åra spela han ei viktig rolle under etableringa og oppbygginga av Sosialistisk Folkeparti.

Les meir om Torolv Solheim

Tønnes Sirevåg

Tønnes Sirevåg, lektor, skuleadministrator og forfattar. Han hadde ein sentral posisjon i utforminga av det norske skuleverket i etterkrigstida.

Les meir om Tønnes Sirevåg

Vegard Sletten

Vegard Sletten, ungdomslagsmann, redaktør og forfattar. Han skreiv på nynorsk i Verdens Gang fleire tiår før det blei ei politisk sak å få meir nynorsk i rikspressa.

Les meir om Vegard Sletten

Åsmund Sveen

Åsmund Sveen

Åsmund Sveen, i 1930-åra ein av dei store norske lyrikarane og ein respektert kritikar i Dagbladet. Sidan han var aktiv i Nasjonal Samling under krigen, fekk han øydelagt ein lovande diktarkarriere, og han blei aldri teken inn att i den litterære varmen.

Les meir om Åsmund Sveen