Hopp til innhold
X
Innhald

Andreas Pedersen Seierstad

Andreas Pedersen Seierstad, teolog, bondestudent med haugiansk bakgrunn, målmann frå Vestfold, kyrkjehistorikar og folkeminnegranskar. Professor i kyrkjesoge ved Menighetsfakultetet.

Seierstad blei fødd i Hedrum 24. november 1890 og døydde i Oslo 15. juli 1975. Han tok eksamen ved Notodden lærarskule i 1911, underviste periodevis ved same skule, tok artium i 1916 og teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1921. Han blei straks stipendiat i kyrkjesoge, seinare dosent (1924) og professor (1946).
 
Som ung fekk Seierstad Aasens grammatikk av fetteren E. Gunleikson. Han granska sin eigen dialekt og blei overtydd målmann, ei haldning som blei styrkt av miljøet på lærarskulen og av giftarmålet med Anne Sørensen frå Lunde.
 
Seierstad arbeidde særleg med norsk kyrkjesoge. I tillegg til doktoravhandlinga Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i nittande hundreaaret (Bergen 1923) skreiv han mellom anna om Olavs-tradisjonane og Hauge-rørsla, og han var ein pioner innan kyrkjeleg folkeminnegransking. Seierstad var medlem av Den midlertidige kirkeledelse 1943–1945.
 
Kjelder
Einar Molland: «Seierstad, Andreas», Norsk biografisk leksikon, bd. 13. Oslo 1958
John Nome: «Andreas Seierstad som kirkehistoriker», i Fedrearv og kristenkall. Festskrift i anledning professor dr. theol. Andr. Seierstads 75-års jubileum den 24. november 1965. Oslo 1965
Bernt T. Oftestad: «Seierstad, Andreas», Norsk biografisk leksikon,  bd. 8. Oslo 2004
Carl Fredrik Wisløff: «Andr. Seierstad som kirkehistoriker og kirkemann», Tidsskrift for teologi og kirke 3/1975
Andreas Aarflot: «Bibliografi over Andr. Seierstads forfatterskap», i Fedrearv og kristenkall. Festskrift i anledning professor dr. theol. Andr. Seierstads 75-års jubileum den 24. november 1965. Oslo 1965

Først publisert: 16.06.2009
Sist oppdatert: 25.04.2013