Hopp til innhold
X
Innhald

Anfinn Stigen

Anfinn Emil Stigen, filosof. Han disputerte på Aristoteles, skreiv ei filosofihistorie og omsette Platon til nynorsk.

Anfinn Stigen var fødd i Ålesund 22. oktober 1923 og døydde i Bærum 18. august 1994. I 1958 endra han etternamn frå Knutsen til Stigen. Han tok examen artium i 1945, vart Master of Arts i filosofi ved University of Chicago i 1953 og mag.art. og cand.philol. med idéhistorie hovudfag ved Universitetet i Oslo i 1954. I 1966 tok han doktorgraden på ei avhandling om Aristoteles.
I åra 1957–59 var han universitetslektor i Oslo, i 1960–64 avdelingsleiar ved Institut for filosofi ved Århus universitet, og frå 1964 dosent i filosofi ved Universitetet i Oslo, professor frå 1974.
Stigen skreiv fleire studiar av Aristoteles og gav elles ut mellom anna Betydning og mening, handling og ytring (1967), Gud i moderne filosofi (1968), Arbeid og menneskeverd (1973) og Menneskets frihet (1982). I 1983 kom Tenkningens historie, ei lærebok i filosofihistorie skriven for examen philosophicum.
Han omsette fleire av Platons dialogar frå gresk til nynorsk: Gjestebodet, Sokrates' forsvarstale, Gorgias og Kriton og Faidon.

Kjelder

Brynjulv Bleken, Olav Næs, Anfinn Stigen: Doktordisputas om sprogstriden. Oslo 1969
Inga Bostad (red.): Filosofi på norsk, bd. 1. Oslo 1995
Platon: Gjestebodet. Oslo 1972
Anfinn Stigen: Arbeid og menneskeverd. Oslo 1973
Anfinn Stigen: Aristoteliske grunnbegreper. Oslo 1995
Anfinn Stigen: Aristoteles. En innføring. Oslo 1977
Anfinn Stigen (red.): Generasjoner i norsk filosofi. Oslo 1973
Anfinn Stigen (red.): Gud i moderne filosofi. Oslo 1968
Anfinn Stigen: Tenkningens historie, bd. 1 og 2. Oslo 1983
Knut Erik Tranøy: «Anfinn Stigen», Norsk biografisk leksikon, bd. 8. Oslo 2004
 

Peikarar

Først publisert: 31.12.2011
Sist oppdatert: 25.06.2019