Hopp til innhold

Åsmund Lønning Strømnes

Åsmund Lønning Strømnes, pedagog og skulemann. dosent ved Universitetet i Oslo og professor ved universiteta i Tromsø og Trondheim.

Åsmund L. Strømnes var fødd i Harstad (Trondenes) 14. oktober 1927 og døydde i Eidsvoll 3. desember 2009. Etter examen artium i 1947 tok han lærarprøva ved Volda offentlege lærarskule i 1951. I ti år arbeidde han som lærar i folkeskulen, tok magistergraden i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 1961 og doktorgraden same staden i 1968. Fram til 1973 var han universitetslektor og dosent ved Universitetet i Oslo. I 1973 vart han tilsett som professor i skuleforsking ved Universitetet i Tromsø, og frå 1985 til 1997 var han professor i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim (NTNU).
Som forskar var han oppteken av mellom anna pedagogisk og fagdidaktisk grunnlagstenking, samanhengen mellom kunnskapsteori og pedagogikk, klasseromsforsking og skulehistorie. I tillegg til fleire bøker har han skrive over hundre artiklar innanfor pedagogikkfeltet. Frå 1985 til 2008 var han hovudredaktør for tidsskriftet Scandinavian Journal of Educational Research.
Strømnes hadde mange administrative oppgåver og verv, mellom anna som medlem i Lærarutdanningsrådet i 1969–75 og formann i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i 1971–74. I 1974–76 var han dekan ved det samfunnsvitskaplege fakultetet ved Universitetet i Tromsø. I 1993–96 var han styrar ved Pedagogisk institutt ved NTNU.
Etter at han vart pensjonist i 1997, busette Strømnes seg i Eidsvoll. Her engasjerte han seg mellom anna i lokalhistorisk arbeid, samstundes som han heldt fram med å arbeide som fagpedagog. I 2007 vart han kreert til æresdoktor ved Uppsala universitet.
Kjelder
Margot Strømnes, samtale 20.2.2012
Rolf Grankvist, Sigrun Gudmundsdottir og Marit Rismark (red.): Klasserommet i sentrum. Festskrift til Åsmund Lønning Strømnes. Trondheim 1997
Hvem er hvem? Oslo 1994
Åsmund Lønning Strømnes: Kunnskapssyn og pedagogikk. Historisk analyse og jamføring. Trondheim 1993
Åsmund Lønning Strømnes: Folkeskulelærarar i Fattig-Noreg. Ein studie frå første halvdel av det tjuande hundreåret. Trondheim 2006
Nils Søvik: Pedagogisk institutt NTNU 1946–1996. Trondheim 2008
Nina Volckmar, Ragnvald Kvalsund og Hans Petter Ulleberg: «Minneord om Åsmund Lønning Strømnes», Adresseavisen 8.1.2010
Peikarar
Bibliografi i BIBSYS

Først publisert: 07.06.2012
Sist oppdatert: 07.06.2012