Hopp til innhold
Faksimile av framsida til utgivinga «III. Internationales Sauerwein-Symposion in Dovre 9.-12. August 2000». Dovre 2003. Kjelde: nb.no. Nytta etter avtale.
Faksimile av framsida til utgivinga «III. Internationales Sauerwein-Symposion in Dovre 9.-12. August 2000». Dovre 2003. Kjelde: nb.no. Nytta etter avtale.
X
Innhald

Georg Sauerwein

Georg Julius Justus Sauerwein, tyskfødd språkgeni og verdsborgar som busette seg på Dovre.

Georg Sauerwein var fødd i Hannover, Tyskland 15. januar 1831 og døydde i Kristiania 16. desember 1904. Han hadde heilt uvanlege gåver for språk, men fullførte aldri noko universitetsstudium. I 40 år arbeidde han som språkkonsulent og omsetjar for det britiske bibelselskapet.
Store delar av livet heldt Sauerwein til utanfor heimlandet sitt. Frå 1874 var han mykje i Noreg. Då budde han dels i Kristiania, men mest på Dovre. Diktsamlinga Frie Viso ifraa Viggu’n er skriven på gjennomført dovremål. Her har Sauerwein jamvel gjendikta sju salmar frå Bibelen på dialekt.
Sauerwein hadde stor sympati for norsk målreising. Dette gjekk saman med eit sterkt politisk engasjement for etniske og språklege minoritetar i tyskdominerte område, særleg dei som talte litauisk og sorbisk. Mot slutten av livet var han svært oppteken av fredssaka.

Kjelder

Jarle Bondevik: Og ordet vart nynorsk. Soga åt den nynorske bibelen. Bergen 2003
Georg Sauerwein: Frie Viso ifraa Viggu’n sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal. Kristiania 1885
Oskar Vistdal: Georg Sauerwein – europear og døl. Ein dokumentasjon. Bergen 2000
Oskar Vistdal: «Georg Sauerwein», Norsk biografisk leksikon bd. 8. Oslo 2004

Peikarar

Jan Erik Holst: «Mannen som ville forandre verden gjennom språket», artikkel om den animerte dokumentarfilmen Mannen som kunne 75 språk (2018), rushprint.no, publisert 18.2.2019

Oskar Vistdals artikkel i Norsk biografisk leksikon, nbl.snl.no

Først publisert: 20.03.2012
Sist oppdatert: 16.12.2020