Hopp til innhold
X
Innhald

Jakob Straume

Jakob Straume, misjonær, forkynnar og forfattar. Han skreiv ei rad bøker om det kristelege arbeidet knytt til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Jakob Straume var fødd i Volda 15. juni 1894 og døydde i 1978. Han gjekk Sunnmøre kristelege ungdomsskule og deretter misjonsskulen til Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (frå 1949: Norsk Luthersk Misjonssamband) på Fjellhaug i Oslo. Etter eit års studieopphald i USA reiste han ut som misjonær til Kina i 1921. Han var knytt til misjonsstasjonane i Fangshien og Künchow. I fire år var han styrar for Misjonssambandets blindeskule. Han vende tilbake til Noreg i 1938. Etter den tid verka han hovudsakleg som forkynnar og forfattar.
Straume skreiv fleire bøker frå Kina, mellom anna Det som greip meg mest i Heidning-land (1930), Atter-reising (1935) og Langs vegen (1946). Han gav ut ei rad bøker om historia til lokale krinsar i Norsk Luthersk Misjonssamband, frå Namdalen til Rogaland. Dei gir eit viktig innsyn i kristenlivet i delar av Noreg. Straume forfatta fleire biografiar om kristne personlegdomar, mellom anna Trubaduren Matias Orheim (1960), Johannes Brandtzæg. Sigervinnaren (1967) og Marie Monsen. En vekkerøst (1969). Biografien om Orheim er ein av dei første biografiane i bokform på nynorsk på 1900-talet. I 1970 gav han ut romanen Konsulen. Straume skreiv for det meste på nynorsk.
Kjelder
Norsk misjonsleksikon, bd. III. Stavanger 1967
Peikarar

Først publisert: 07.06.2012
Sist oppdatert: 07.06.2012