Hopp til innhold
X
Innhald

Kåre Skadberg

Kåre Skadberg, ordboksredaktør, tidlegare kontorsjef for nynorsk i Norsk språkråd. Saman med Aud Søyland førte han arbeidet med Nynorsk ordliste av Alf Hellevik vidare.

Skadberg var fødd 25. juni 1942 i Eigersund og døydde 30. oktober 2017 på Madeira. Han blei cand.philol. med norsk hovudfag frå Universitetet i Oslo hausten 1968. Etter embetseksamen var Skadberg halvtanna år medarbeidar i Det norske litterære ordboksverk, som seinare vart bokmålsavdelinga i Norsk leksikografisk institutt, og frå hausten 1970 til 1980 var han amanuensis ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. 

Skadberg var kontorsjef for nynorsk i Norsk språkråd frå august 1980 til august 2002. Kontorsjefane, ein for bokmål og ein for nynorsk, var likestilte sekretariatsleiarar i rådet. I utgreiinga frå Norsk språkråd i 2002 om ei revidert nynorskrettskriving høyrde Skadberg til den fløya som gjekk inn for færre valfrie former. Frå hausten 2002 til 2015 var han redaktør i Norsk Ordbok. Han har òg arbeidd som frittståande språkkonsulent og har omsett mange lærebøker frå bokmål til nynorsk.

Skadberg har saman med Eskil Hanssen og Else Mundal skrive ein norrøn grammatikk (1975) og har saman med Tor Ulset gitt ut merknader til ei samling norrøne tekstar (1975). Han var òg medarbeidar i Riksmålsordboken (1977). Frå 2000 til 2012 var han saman med Aud Søyland redaktør for Nynorsk ordliste av Alf Hellevik.

Kjelder

Kåre Skadberg, e-post 14.8.2009

Helene Urdland Karlsen, Lars S. Vikør, Åse Wetås (red.): Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930–2016. Oslo 2016

Norsk språkråd: Nynorskrettskrivinga. Utgreiing om og framlegg til revisjon av rettskrivinga av nynorsk. Oslo 2002

Årsmeldingar frå Norsk språkråd

Først publisert: 15.10.2009
Sist oppdatert: 05.12.2017