Hopp til innhold

Marcus Schnabel

Marcus Schnabel, prest, vitskapsmann og målgranskar. I dag er han mest kjend for granskinga av dialektane i Hardanger.

Marcus Schnabel var fødd 21. juni 1744 i Ulvik i Hardanger, der faren var prest, og døydde 5. juni 1780 i Lier. I 1759 vart han elev ved katedralskulen i Bergen og frå 1762 student ved Universitetet i København. Han studerte teologi og dessutan naturfag. I 1766 tok han teologisk embetseksamen og reiste deretter tilbake til Ulvik, der han i 1771 vart personleg kappelan. I 1779 vart han residerande kappelan i Lier.
Schnabel hadde stor vitskapeleg interesse, og som mange standsfellar i samtida var han oppteken av topografiske emne. I dag er han nok mest kjend for målgranskinga frå Hardanger, der han syner samanhengen mellom dialektane i samtida og det gamle norske språket. Han hadde nær kontakt med vitskapsselskapet i Trondheim. I 1784 gav selskapet i skriftserien sin posthumt ut Prøve paa hvorvidt det gamle Norske Sprog endnu er til udi det Hardangerske Bonde-Maal. Første Stykke.
Kjelder
Odd Monsson: «Marcus Schnabels ordsamling», i Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen: Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Oslo 1998
 

Først publisert: 09.02.2012
Sist oppdatert: 22.02.2012