Hopp til innhold
X
Innhald

Olai Skulerud

Olai Skulerud, dialektforskar. Studien av Tinnmålet frå 1922 og 1938 er det største verket som er skrive om ein dialekt i Noreg.

Olai Skulerud var fødd 12. august 1881 i Porsgrunn og døydde i Oslo 10. september 1963. Han tok examen artium i Skien i 1899, vart cand.philol. i 1906 og tok i 1918 doktorgraden på ei avhandling om telemålet, med særleg vekt på målet i Tinn.
Frå 1907 var han lærar ved ymse skular i Kristiania. I 1911 vart han universitetsstipendiat, og i perioden 1918–1933 hadde han statsstipend i austlandsk dialektforsking. I stipendtida heldt han òg førelesingar ved Universitetet i Oslo.
Frå 1927 var Skulerud lektor ved den høgre allmennskulen i Skien, men hadde permisjon frå 1935 for å arbeide med dialektstudium. I 1939–43 var han førstearkivar ved Norsk Målførearkiv ved Universitetet i Oslo, og i 1944–51 etterfølgde han Gustav Indrebø som professor i vestnorsk målføregransking ved folkeminnesamlinga ved Bergens Museum.
Skulerud reiste mykje for å skrive ned dialektar etter Johan Storms kortare ordliste for dialektgransking. Han bygde opp eit nettverk av heimelsfolk som han sende spørjeskjema til, og ved Bergens Museum fekk han i 1948–49 spela inn dei første grammofonplatene med målføreprøver. Hovudarbeidet hans er den store studien av Tinnmålet frå 1922 og 1938, det største verket som er skrive om ein dialekt i Noreg.
Kjelder
Bjarte Birkeland: «Lærarane mine i norskstudiet», Eigenproduksjon, bd. 50. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1993
Helge Sandøy: «Olai Skulerud – vitskapsmannen», i Jarle Bondevik (red.): Frå smått til stort. Nordistikk i Bergen gjennom 70 år. Bergen 1988
«Professor Olai Skulerud død», Aftenposten 11.9.1963
Didrik Arup Seip: «Norsk dialektforsker av betydelig format», Aftenposten 9.10.1956
Didrik Arup Seip: «Skulerud, Olai». Norsk biografisk leksikon, bd. 14. Oslo 1962
Studentene fra 1899. Oslo 1924
Studentene fra 1899. Oslo 1949

Først publisert: 30.01.2012
Sist oppdatert: 02.02.2012