Hopp til innhold
X
Innhald

Steinar Hunskår

Steinar Hunskår fødd 1956 i Florø, oppvaksen i Førde, busett i Lindås. Professor i medisin.

Steinar Hunskår fødd 1956 i Florø, oppvaksen i Førde, busett i Lindås. Professor i medisin.

Tok medisinsk embetseksamen i 1982 og seinare studiar i offentleg rett og administrasjon. Doktorgrad i 1987 og professor i almennmedisin ved Universitetet i Bergen frå 1992.

Spesialist i almennmedisin og fastlege i Lindås kommune. Frå 2003 til 2010 var han leiar for forskarlina ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Frå 2004 er hovudstillinga hans forskingsleiar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse.

Mange publikasjonar

Han har fram til 2010 publisert 350 vitskapelege arbeid, er ein mykje nytta foredragshaldar i inn- og utland, og har gjeve ut læreboka «Almennmedisin» som vert brukt i legeutdanninga i heile Norden (3. utgåve i 2013).

Prisar og tillitsverv

Hunskår var 1999-2002 nestleiar i Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling, og har hatt ulike tillitsverv i nasjonale og internasjonale fagorganisasjonar.

I 1989 vann han Meltzerprisen for unge forskarar ved UiB, har fleire prisar for universitetsaktivitetar, m.a. som beste undervisar ved UiB 1999, og i 2001 Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat - ein stor nordisk pris for undervisning, fagutvikling og forsking i almennmedisin.

Internasjonalt arbeid

Hunskår har vore mykje aktiv i internasjonale faglege organisasjonar. Han er medlem i redaksjonen i fleire internasjonale medisinske tidsskrift. I 2008 fekk han Hippocrates-statuen av Polish Society of Family Medicine for sitt arbeid i Polen. Dei seinare åra har han delteke i utviklinga av allmennmedisin i Sudan, og han er «honorary professor» ved Gezira State University i Sudan.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 31.07.2013