Hopp til innhold
X
Innhald

Svein Indrelid

Svein Indrelid fødd 1943 i Aurland. Professor i arkeologi. Tok magistergraden i nordisk arkeologi 1971 og doktorgraden i same fagfelt 1987. Professor i nordisk arkeologi frå 1993 ved Universitetet i Bergen/Bergen Museum, no Universitetsmuseet i Bergen. Oppdragssjef ved Bergen Muséum fram til 2001. Styrar av Dei kulturhistoriske samlingane frå 2011.

Som arkeolog har Indrelid m.a. delteke i store utgravingar på Hardangervidda på 1970-talet og i ei rad store utgravingar i Sogn og Fjordane og elles på Vestlandet. Har delteke i det store utgravingsprosjektet ved Pechora ved Ural i Russland. Har vore gjesteførelesar ved fleire universitet i utlandet.

I tillegg til å ha gjeve ut ei mengd arkeologiske skrifter og bøker, m.a. om kulturminnevern og om den eldste busetnaden i høgfjellet, har Indrelid også skrive fyrste bandet av «Strilesoga», boka ”Arkeologiske undersøkelser i vassdrag” på oppdrag frå Riksantikvaren og ytt bidrag til historiebøker i Hordaland og på Sunnmøre. Han skreiv banda om Flåm i bygdebokserien for Aurland.

Tildelt kulturprisen frå Aurland kommune i 2009.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.01.2012