Hopp til innhold
Rune Timberlid. Foto: Samlaget. Nytta etter avtale.
Rune Timberlid. Foto: Samlaget. Nytta etter avtale.
X
Innhald

Rune Timberlid

Rune Timberlid, journalist, informasjonssjef og forfattar av kriminalromanar med handlinga lagd til Sogn og Fjordane.

Rune Timberlid er fødd i Sogndal 31. januar 1950. Han er utdanna journalist frå Norsk Journalisthøgskole i 1975 og har arbeidd i Bergens Tidende, Fredriksstad Blad, Aftenposten, Dagbladet, NTB, Sogn Avis og Firda. I Firda var han redaktør i 1990–95. Frå 2001 til 2017 var Timberlid kommunikasjonssjef i Lotteri- og stiftelsestilsynet, med avbrot i 2004–05, då han var redaktør i Sogn Avis.

Då avisa Firda feira 75-årsjubileum i 1993, tok Timberlid initiativ til ein novellekonkurranse der dei beste tekstane vart trykte i samlinga Heimland. Mellom dei som debuterte her, var Olaug Nilssen og Maria Tryti Vennerød.

Timberlid debuterte med kriminalromanen Sprit-drapet i Sogn og Fjordane i 1991, under pseudonymet Roger Fjorden. Etter debuten har han skrive åtte kriminalromanar med handling frå Sogn og Fjordane, tufta på den gode kjennskapen han har til heimfylket og ei sterk interesse for lokalhistorie. Helten i alle bøkene er lensmannsbetjent Rolf Randen frå Høyanger. Oppdraga hans spenner vidt, frå terrorisme og kidnapping på ei ferje i Sogn til tjuveri av eit kjent Astrup-bilete.

Gjennom bruken av lokalt stoff knyter Timberlid handlinga i kriminalromanane opp mot både samtidige debattar – mellom anna cruisetrafikk i Sognefjorden og kontroversiell gruvedrift i Førdefjorden – og mot historiske hendingar, til dømes hurtigruta Sanct Svithuns forlis i 1943 og motstandsarbeid under andre verdskrigen.

Timberlid har òg skrive sakprosaboka Byggjefesten. Historia om Hjelmelandsbrørne (2001), om ein familie som stod sentralt i utviklinga av bygdebyen Førde i Sunnfjord.

Kjelder

Forfattarside om Rune Timberlid på nettstaden «Forfattarar frå Sogn og Fjordane», forfattarar.sfj.no, http://forfattarar.sfj.no/rune-timberlid/

Peikarar

Bibliografi i Oria

Først publisert: 16.06.2009
Sist oppdatert: 08.08.2019