Hopp til innhold
Torvald Tu
Torvald Tu
Foto: Norsk Allkunnebok. Nytta etter avtale med Nasjonalbiblioteket og Nynorsk kultursentrum
X
Innhald

Torvald Tu

Torvald Tu, ein allsidig og flittig forfattar, som skreiv skodespel, romanar, forteljingar, stubbar, eventyr og dikt, ofte på eit sterkt jærfarga nynorsk og med ein folkeleg humor.

Tu var fødd i Klepp på Jæren 22. juli 1893 og døydde same staden 15. januar 1955. Han var ein av dei få nynorskforfattarane som levde av å skrive, men sleit hardt i periodar. Verklista hans utgjer rundt 70 titlar. Av desse er halvparten skodespel, hovudsakleg folkekomediar, som blei oppførte på store og små teaterscener over heile landet, ikkje minst i ungdomslag og mållag. Kjærleik på Lykteland blei ein publikumssuksess på Det Norske Teatret i 1923.
Tu henta motiv og stoff frå bygde- og bondemiljøet på Jæren. Han hadde eit skarpt blikk for typar i lokalmiljøet og skildra folk med innsikt og varme. Under den lune humoren låg alvoret. Stubbesamlingane er ofte skrivne på jærdialekt, og dei beste er Fint fylgje (1926) og Hugnad-stunder (1930). Tu gav ut fleire kritikarroste samlingar med nyskrivne eventyr, og vekte såleis oppsikt med ein sjanger som er lite utbreidd og lite påakta i norsk litteratur. Av diktsamlingane kan nemnast Jærdikt (1943) og Gjennom grindane (1953).

Kjelder

Jan Olav Gatland: Torvald Tu – eit diktarliv. Oslo 2008

Først publisert: 19.04.2012
Sist oppdatert: 07.02.2018