Hopp til innhold

Gunnar Skirbekk

Gunnar Skirbekk

Gunnar Bjørn Skirbekk, filosof, essayist og vitskapsteoretikar som i meir enn 50 år har prega ordskiftet om språk, politikk, vitskap og rasjonalitet, og som har spela ei viktig rolle i utforminga av det akademiske Noreg.

Les meir om Gunnar Skirbekk

Hans Skjervheim

Hans Skjervheim

Hans Skjervheim, filosof og essayist, særleg knytt til positivismestriden innanfor filosofi og samfunnsfag. Han var oppteken av grensene for den (natur)vitskaplege tenkjemåten, og av farane ved å gjere menneskeleg subjektivitet til objekt.

Les meir om Hans Skjervheim

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper, 1902–94, var austerriksk-britisk filosof og professor ved London School of Economics i perioden 1949–69. 

Les meir om Karl Popper

Knut Erik Tranøy

Knut Erik Tranøy, filosof. Han gjekk spaserturar med Wittgenstein i Cambridge, var professor i filosofi i Bergen og grunnla Senter for medisinsk etikk i Oslo.

Les meir om Knut Erik Tranøy

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås, forfattar, filosof og direktør i Fritt Ord. Han skreiv den første biografien om Olav H. Hauge og har sett søkjelys på fleire kontroversielle spørsmål i verksemda som samfunnsdebattant.

Les meir om Knut Olav Åmås

René Descartes

René Descartes, latinisert til Renatus Cartesius, 1596–1650, var fransk filosof og matematikar, som blir rekna for å vere ein av grunnleggjarane av moderne filosofi.
Les meir om René Descartes

William James

William James, 1842–1910, amerikansk psykolog og filosof. Han grunnla det første psykiatriske laboratoriet i USA (1875). Han var bror av forfattaren Henry James.
Les meir om William James