Hopp til innhold
X
Innhald

Omgrep

Omgrep, filosofisk, samling av kjenneteikn som karakteriserer eller definerer ei klasse av gjenstandar. Platon oppfatta allmennomgrep som generelle artsomgrep og etter kvart idear med eigen eksistens. Nominalismen hevda seinare at allmennomgrepa berre eksisterer som menneskeskapte namn.

Først publisert: 21.12.2012
Sist oppdatert: 21.12.2012