Hopp til innhold
X
Innhald

Alcan overtek

I 1967 vart ein stor del av norsk aluminiumindustri seld ut av landet. Då overtok det canadiske aluminiumkonsernet Alcan halvparten av aksjane i Årdal og Sunndal Verk, som til då hadde vore eit fullt ut statskontrollert selskap.

I byte overtok ÅSV frå Alcan halvparten av aksjane i Norsk Aluminium CO - NACO sitt aluminiumverk i Høyanger og i vidareforedlings-fabrikken Nordisk Aluminiumindustri i Holmestrand. Litt seinare same året sikra ÅSV seg full kontroll over begge selskapa i Høyanger og Holmestrand. Etter salsavtalen fekk Alcan halvparten av styreplassane i ÅSV.

ÅSV-leiinga vona på at tilknytinga til eit internasjonalt aluminiumkonsern ville sikre tilgangen på råstoffet bauxitt og auke sjansane for å byggje fleire fabrikkar for vidareforedling i Noreg. M.a. var det ei tid aktuelt å byggje ein oksydfabrikk i Naddvik i Årdal som eit mottrekk då Norsk Hydro i 1967 lanserte planar om ein slik fabrikk ved sitt Alnor-verk på Karmøy.

Naddvik, der det vart planar om oksydfabrikk. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Naddvik, der det vart planar om oksydfabrikk. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

- Det var i denne tida at det første gong kom på tale å utnytte dei enorme forekomstane av anorthositt i Gudvangen som aluminiumråstoff til avløysing for bauxitt, som måtte importerast (sjå også: Anortositten i Nærøydalen). Korkje Hydro eller ÅSV sine oksydplanar vart det noko av - heller ikkje eit fellesprosjekt mellom Hydro og ÅSV på Mongstad på 1970-talet.

Les også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 26.04.2011