Hopp til innhold
X
Innhald

Alcan-tida

Den norske industriministeren Sverre Walter Rostoft bukkar djupt når han tek Alcan-toppsjefen i handa etter salet av ÅSV-aksjane i 1967. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

Den norske industriministeren Sverre Walter Rostoft bukkar djupt når han tek Alcan-toppsjefen i handa etter salet av ÅSV-aksjane i 1967. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

I 1967 vart ein stor del av norsk aluminiumindustri selt ut av landet. Då overtok det canadiske aluminiumkonsernet Alcan halvparten av aksjane i Årdal og Sunndal Verk (ÅSV), som til då hadde vore eit fullt ut statskontrollert selskap...

Alcan overtek

Då Alcan kom inn i biletet fekk aluminiumverka i Årdal og Høyanger same eigaren.

Alcan-samarbeidet raknar

Leiinga i Alcan hadde idear som ÅSV-leiinga og norske politikarar ikkje utan vidare var med på.

Alcan-krisa 1975

Då regjeringa Bratteli signerte avtalen om heimkjøp av Alcan-aksjane var det duka for høgt politisk spel i Stortinget.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 28.04.2011