Hopp til innhold
X
Innhald

Alcan-tida

Den norske industriministeren Sverre Walter Rostoft bukkar djupt når han tek Alcan-toppsjefen i handa etter salet av ÅSV-aksjane i 1967. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

Den norske industriministeren Sverre Walter Rostoft bukkar djupt når han tek Alcan-toppsjefen i handa etter salet av ÅSV-aksjane i 1967. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

I 1967 vart ein stor del av norsk aluminiumindustri selt ut av landet. Då overtok det canadiske aluminiumkonsernet Alcan halvparten av aksjane i Årdal og Sunndal Verk (ÅSV), som til då hadde vore eit fullt ut statskontrollert selskap...

Alcan overtek

Då Alcan kom inn i biletet fekk aluminiumverka i Årdal og Høyanger same eigaren.

Alcan-samarbeidet raknar

Leiinga i Alcan hadde idear som ÅSV-leiinga og norske politikarar ikkje utan vidare var med på.

Alcan-krisa 1975

Då regjeringa Bratteli signerte avtalen om heimkjøp av Alcan-aksjane var det duka for høgt politisk spel i Stortinget.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 28.04.2011