Hopp til innhold
X
Innhald

Andre fossekjøp i Årdal

Hjellefossen var mellom fossane som vart selde, men seinare trekte tilbake. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjellefossen var mellom fossane som vart selde, men seinare trekte tilbake. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Like over hundreårskiftet vart også Hjelle-, Avdal- og Høljafossen i Årdal selde, men vart seinare tekne tilbake av grunneigarane.

Industrimannen Ragnvald Blakstad frå Skien kjøpte i 1906 fallrettane i Nyset-vassdraget i Årdal. I Sogn og Fjordane gjorde han det mest kjende fossekjøpet i Ålfoten, der han seinare selde fallrettane til det skandaleombruste Ålfotselskapet (sjå Ålfotsaka). Han kontrollerte også fallrettar i Flåm. Rettane i Årdal samla Blakstad i 1910 i fosseselskapet A/S Nyset, med ein aksjekapital på 400.000 kroner.

Også konsul Harald Larsen opererer som fossekjøpar i Årdal: Larsen er mest kjend for store fossekjøp og stålverksplaner i Høyanger og kjøpet av Fortunsvassdraget. I Årdal sikra han seg store fallrettar i Utla og innover mot Vetti. Desse fallrettane vart i 1941 kjøpte tilbake av grunneigarene på tvangsauksjon. Konsul Larsen fekk også kjøpt A/S Nyset frå Ragnvald Blakstad. A/S Nyset selde vidare til ÅSV i 1955. Vassdraget vart utbygd på slutten av 1980-talet saman med Steiggjevassdraget ved Årdalsvatnet.

Sjølv om både fallrettar og industrigrunn i Årdal skifte eigarar fleire gonger før dei hamna hos utbyggjingsselskapa, så var likevel dei reine spekulantane i Årdal få samanlikna med t.d. Rjukan. Der måtte Hydro ordne opp i 151 pantobligasjonar og 1700 hefte før dei fekk hand om fossar og tomter.

Les meir om:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.04.2011