Hopp til innhold
X
Innhald

A/S Tyinfaldene i samanslåing

Tya i vinterdrakt der vassdraget kjem ned til Øvre Årdal ved Moa. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Tya i vinterdrakt der vassdraget kjem ned til Øvre Årdal ved Moa. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

A/S Tyinfaldene vart skipa i 1908 av ei tysk industrigruppe med storkonsernet BASF i spissen. Dei hadde i 1906 sikra seg fallrettar i Tya med tilhøyrande industrigrunn på gardane Ve og Moa i Øvre Årdal.

Tyskarane hadde sidan 1906 drive forsøksproduksjon av kunstgjødsel etter den såkalla Schönherr-metoden ved eit anlegg i Kristiansand. Metoden var svært lik den norske Birkeland-Eyde-metoden som la grunnlaget for Norsk Hydro.

I staden for å konkurrere, slo dei to selskapa seg saman og skipa to nye selskap: AS De Norske Salpeterværker skulle produsere gjødsla, og Norsk Kraftaktieselskap skulle syte for den elektriske krafta.

Hydro disponerte på si side rikeleg med fossar som «medgifte» for samarbeidet, medan tyskarane i ein fart måtte sikre seg eit høveleg «medgifte» for å bli jamnbyrdige i ekteskapet. Valet fall på dei enorme fossefalla som fossespekulantane Nils Henrik Bruun og Henrik Spangelo sat med i Tya. I 1906 fekk BASF handgjeve kjøparretten på både fossefall, oppdemmingsrettar på fjellet og industrigrunnen som høyrde til i Øvre Årdal. BASF kjøpte samstundes store fallrettar i Matre i Nordhordland. Men norske politikarar skulle stikke kjeppar i hjula til tyskarane.

Les også om:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 15.04.2011