Hopp til innhold
X
Innhald

Hydro Aluminium AS

Årdal Metallverk sett frå Moa vinteren 2009. Då pågjekk rivinga av Å3. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Årdal Metallverk sett frå Moa vinteren 2009. Då pågjekk rivinga av Å3. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Årdal Carbon på Årdalstangen. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

Årdal Carbon på Årdalstangen. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium.

Etter samanslåinga mellom vart aluminiumproduksjonen samla i ein eigen divisjon - Hydro Aluminium. I dette systemet heiter aluminiumfabrikken i Årdal: «Hydro Aluminium, Årdal Metallverk».

Verksemda er delt inn i avdelingane elektrolyseanlegg for omnshallane, anodemontasjeanlegg og støyperi, kai og transportanlegg, andre hjelpeanlegg og deponi.

Årdal Metallverk hadde i 2001 ein kapasitet til å produsere 200.000 tonn aluminium årleg. Støyperiet hadde ein kapasistet på 280.000 tonn årleg.

Årdal Carbon

På Årdalstangen ligg anodefabrikken Årdal Carbon - AAK.

Utskiljing av tenesteselskap

Arbeidsoppgåver som vedlikehald, ovnsmuring og transport vart skilde ut i eit eige «tenesteselskap»: Hydro Production Partner. Seinare er desse oppgåvene sett ut til det internasjonale selskapet Bilfinger. Også forsyning og IS/IT er skilt ut i eige selskap, og Teknologisenter Årdal - ATA driv forsking og laboratorium. Hydro Energi Tyin Kraftverk og Hydro Energi Sogn (sjå under Hydro) styrer Hydro sin kraftproduksjon i Tyin- og Fortun-anlegga.

Omstilling til nye tider

Utover 1990-talet kom det stendig sterkare signal frå Hydro-leiinga om at det gjekk mot ei nedtrapping av aluminiumsprodudksjonen ved verka i Sogn.

Portområdet og administrasjonen i Øvre Årdal. Hydro flytta mykje av administrasjonen frå Årdalstangen til Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Portområdet og administrasjonen i Øvre Årdal. Hydro flytta mykje av administrasjonen frå Årdalstangen til Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Les også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 26.04.2011