Hopp til innhold
X
Innhald

Konsesjonsstriden og Årdal

Øvre Årdal før kraftutbygginga kom i gang i 1910.

Øvre Årdal før kraftutbygginga kom i gang i 1910.

Det var lovverket («panikklovene») frå 1906 som kom til å skape store problem for tyskarane som ville sikre seg kontroll over kraftressursane i Årdal.

I denne tida opererte Henrik Spangelo som ein viktig mellommann: Med gode kontakter i si tidlegare heimbygd, fekk Spangelo kontroll over ei mengd eigedomar i Årdal som han seinare overlet til utbyggjarane. I 1907 var det Spangelo og Bruun som stod som formelle søkjarar for utbygging av Tya, sjølv om dei året før hadde handgjeve fallrettane til BASF-gruppa.

Nokre månader seinare dukka det opp ein ny søknad underteikna av eit par Oslo-advokatar. Men bak stod BASF, som freista å omgå dei norske lovhindringane med å skipe A/S Tyinfaldene. Dette selskapet skulle vere eit reint norsk selskap, skreiv dei. Det var berre aksjekapitalen som var tysk!

I søknaden vart det ikkje nemnt at BASF hadde gjort avtale om samarbeid med Norsk Hydro. Difor var det mange i Storting og regjering som meinte seg førde bak lyset då A/S Tyinfaldene fekk konsesjon i 1908: Norsk Hydro var i si tid tufta på utanlandsk kapital. No vart den utanlandske dominansen forsterka ved at Hydro gjekk i sameige med tysk storkapital om krafta i Årdal.

Les også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.04.2011