Hopp til innhold
X
Innhald

Niårig skule i Årdal

Årdal Ungdomsskule vart bygd i 1962, og her gjekk nokre år alle ungdomsskuleelevane i Årdal. Seinare vart det også ungdomsskule på Årdalstangen. No heiter skulen Farnes skule – ungdomssteget. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Årdal Ungdomsskule vart bygd i 1962, og her gjekk nokre år alle ungdomsskuleelevane i Årdal. Seinare vart det også ungdomsskule på Årdalstangen. No heiter skulen Farnes skule – ungdomssteget. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Dei første forsøka med niårig barne- og ungdomsskule kom i gang i Noreg i 1955. Ungdomsskulesaka vart første gong reist i Årdal i 1957.

Årdal starta forsøk med niårig skule i 1961. Det siste skuleåret kunne elevane velje mellom gymnasførebuande line og ei yrkesførebuande line. Den siste fekk høgast prioritet i industrikommunen, og undervisninga vart kombinert med utplassering i yrkeslivet. Born frå dei avsides gardane Avdal, Vetti, Eldegard og Nundal vart innlosjerte på internat på Farnes. Dei første åra gjekk alle elevane i Årdal på Årdal ungdomsskule i Øvre Årdal.

To ungdomsskular

Frå 1967 vart grunnskulen organisert i ei 6 + 3-ordning. Linedelinga fall bort, og dei to hovudskulane vart Tangen kombinerte barne- og ungdomsskule og Øvre Årdal ungdomsskule, som fekk nybygg i 1962. I 2010 er namna på skulane Tangen skule og Farnes skule – ungdomssteget.

Det høgste elevtalet i den niårige skulen i Årdal var i 1971 med 1399 elevar.

I samband med overgang til femdagars arbeidsveke ved Årdal verk frå 1968, vart det gjennomført femdagars skuleveke i grunnskulen frå 1970.

Tangen skule har både barnesteg og umngdomssteg. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Tangen skule har både barnesteg og umngdomssteg. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Les meir om skulane i Årdal

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 11.04.2011