Hopp til innhold
X
Innhald

Skular i Årdal

Tangen skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Tangen skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Grunnskulane i Årdal

På det meste var det 12 skulekrinsar i Årdal. Frå 1982 har det berre vore to.

Målforma i skulen

Lærar Thomas Kilen freista tidleg på 1880-talet å innføre nynorsk i undervisninga i Årdal, men kom på kant med den mektige ordføraren Endre Offerdal. I 1881 fekk Kilen hard refs. Men då målmannen Per Klingenberg Hestetun (sjå denne) engasjerte seg i politikken vart nynorsk innført som skulemål i alle krinsar i 1907. Då han vart ordførar i 1908, var nynorsk også kommunalt administrasjonsmål.

Prøvde dagleg skule i 1901

Etter mykje strid vart det i 1901 innført prøve med dagleg skule ved dei største skulane i kommunen. Dei eldste gjekk på føremiddagen og dei minste på ettermiddagen, men etter sterke protestar frå foreldre vart ordninga etter kort tid avvikla.

Avgangsklassen ved Farnes skule i Øvre Årdal i 1944. Foto: Hans Seim.

Avgangsklassen ved Farnes skule i Øvre Årdal i 1944. Foto: Hans Seim.

Framhaldsskule i Årdal

vart innførd i 1897.

Støtte til skulehus på Farnes og Tangen

A/S Tyinfaldene gav kommunen eit rentefritt lån på til saman 50.000 kroner då skulehusa på Farnes og Tangen vart bygde i 1918 og 1921.

Årdal realskule

vart starta som toårig skule på Farnes i Øvre Årdal i 1943.

Skuleinspektør

vart tilsett i Årdal i 1948, den andre i Sogn og Fjordane. Lovpåbod om skuleinspektør i alle kommunar kom først i 1959.

Skulehage

I 1964 vart det starta skulehage ved Farnes skule. Her dyrka borna eigne grønsaker.

Leirskule

for skuleborn fekk Årdal kommune i Valdres i 1966. Då gjorde Årdal avtale med Vang kommune om å leige Åsvang skule til føremålet. Åsvang vart også brukt til kurs for lærarar og idrettslag fram til den vart avvikla i 1975. Då hadde 3300 Årdalselevar hatt opphald på leirskulen i Valdres.

17. mai-toget startar frå Tangen skule i 1963. Foto: Verksposten. © Årdal Sogelag.

17. mai-toget startar frå Tangen skule i 1963. Foto: Verksposten. © Årdal Sogelag.

Niårig skule i Årdal

Årdal starta forsøk med niårig skule i 1961 og var såleis ein av dei første kommunane i fylket som innførde det nye skuleslaget.

Lærlingskular og yrkesskular

I 1947 vart det i samarbeid mellom Årdal Verk og Årdal kommune starta lærlingskular både på Årdalstangen og i Øvre Årdal.

Husstellskule

vart starta som kommunal skule på Farnes i 1967. Fylket tok over drifta i 1978 som ein del av det vidaregåande skuleverket.

Gymnas og vidaregåande skule i Årdal

I 1967 fekk Årdal kommune eit mellombels løyve til å starte vanlege gymnasklassar knytte til Sogndal gymnas.

Teknisk fagskule

I 2008 vart det starta teknisk fagskule i Årdal. Skulen er eit samarbeidsprosjekt mellom Førde tekniske fagskule og Årdal vidaregåande skule.

Pedagogisk servicesenter

fekk Årdal i 1974, og pedagogisk-psykologisk tenestekontor 1975.

Dagens kommunale skular i Årdal

*Farnes skule (1.-10. klasse) *Tangen skule (1.-10. klasse)

Farnes skule - barnesteget. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Farnes skule - barnesteget. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 11.04.2011