Hopp til innhold
X
Innhald

Landhandlar i Askvoll

Stongfjorden daglegvarer. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Stongfjorden daglegvarer. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Nils Bergesen fekk i 1860 løyve til å starte landhandel på Hindøy. Han fekk derimot avslag på søknad om å selje brennevin.

Endre Yndestad

starta landhandel på Yndestad i Stongfjorden i 1880.

Yndestad Landhandel A/S

- sjå Endre Yndestad .

Handel, hermetikk og brann på «Gamlekaia»

Tallak Hansson Stang starta landhandel i Askvoll på 1880-talet.

Anne Johanne Høyvik

starta landhandel i Høyvik på Atløy på 1890-talet, men la truleg ned etter kort tid.

Ole Stensæth

starta landhandel i Holmedal i 1892. Lorens Stensæth tok over i 1919 og dreiv til Olav Stensæth vart eigar i 1969. Han bygde ny forretning i 1979 og dreiv denne til han døydde i 1994. Enkja Solveig Stensæth dreiv til 1997, då Marry Bakke overtok og endra namnet til Bakke Handel. Butikken vart lagt ned i 1999.

Isak Eikemo

frå Masfjorden starta landhandel på Helle i 1895, same året som det vart starta teglverk i bygda.

M.B. Sellevold

landhandel på Herland vart grunnlagt i 1898 av (Kolbein) Mathias Berntson Sellevold.

Peder Johan Stang

starta landhandel i Stongfjorden kring 1898. Han dreiv til kring 1902.

Abraham Sørensen Høvik

starta i 1899 landhandel i Sauesundet. I 1929 flytta han butikken frå Sauesund til Skaret. Her tok kona Olina (Lina) imot mjølk og dreiv ysteri. Sonen Jim Høvik tok seinare over og bygde ny sjølvbetjeningsforetning på Haugen i 1979. I 1991 overtok sonen Terje og ektemaken Anne Mari Høvik butikken som også har postkontor. I 2008 overlet dei butikken til Bjørn Arne Mjåseth.

Severin August Sørenson Gjervik

starta omlag 1900 landhandel i Høyvik. Han hadde tidlegare drive ein butikk i Bergen. Då handelsbua brann i 1904 la han ned butikken.

Nikolai Nilsson Haarklau

frå Haukedalen i Førde starta i 1900 landhandel på Kumle på Atløy. Han bygde eige forretningsbygg med bakeri i 1907. Butikkdrifta vart lagt ned like før 1940.

Nikøy Handel AS på kaia på Bulandet.

Nikøy Handel AS på kaia på Bulandet.

Nikøy A/S

grunnlagt 1903 av P. Nikøy. Dreiv landhandel, bakeri og fiskepakking på Bulandet.

Olav Aalen - landhandel og sildesalteri

- landhandel og sildesalting i Kvammen i 1916, damskipsekspeditør og poststyrar. I tillegg kjøpte Olav Aalen seg fiskebåtar og var notbas.

Stafsnes Landhandel

vart starta i Stongfjorden i 1919 av Hans Stafsnes.

Enkefru Stafsnes Eftf. landhandel

i Stongfjorden – sjå Stafsnes Landhandel.

Th. Dalsøren, Askvoll

grunnlagt 1919 av Thomas Dalsøren. Dreiv landhandel og bakeri i Askvoll.

Handel og krabbe på Herland

Grunnlagt på Løkeland i 1919 av Leiv Sigurd Løkeland, og hadde kring 20 personar i arbeid i sesongen. Han starta også ein liten landhandel i kjellaren på Løkeland.

Samuel og ektemaken Sofie Vasset

starta i 1920 landhandel i Høyvik. I 1928 bygde han hus med butikk i kjellarhøgda. Butikken vart driven til kring 1940.

A. Bakke A/S, Holmedal

Landhandel grunnlagt 1923 av Andor Bakke. Sonen Arvid Bakke tok over i 1949 og dreiv til 1974.

Stongfjorden Samvirkelag

vart skipa i 1929.

John og Ragnvald Dørhellen

snikkarverkstad i Stongfjorden – sjå Stongfjorden Samvirkelag.

Stongfjorden handel

– sjå Stongfjorden Samvirkelag.

Handlekorga

daglegvarebutikk i Stongfjorden – sjå Stongfjorden Samvirkelag.

Stongfjord Daglegvare

– sjå Stongfjorden Samvirkelag.

Tipperary

daglegvarebutikk – sjå Stongfjorden Samvirkelag.

Stubhaug & Co. i Kvammen. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Stubhaug & Co. i Kvammen. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Stubhaug & Co. landhandel

Stubhaug & Co. landhandel, vart skipa 1935 i Kvammen av Oddvin Stubhaug.

S. Gjørøy

landhandel på Bulandet, grunnlagt 1939.

Askvoll Senter husar m.a. Samyrkelaget (Coop), Gavestøvelen, Mølla m.m. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Askvoll Senter husar m.a. Samyrkelaget (Coop), Gavestøvelen, Mølla m.m. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Askvoll Samyrkelag

vart skipa 1948 med 90 medlemmer.

Gudrun og Hjalmar Gjervik

starta landhandel i Høyvik i 1950. Butikken var i drift til kring 1970.

H. Vaardal

på Vårdalsnes, der Haldor Vaardal dreiv damskipsekspedisjon og landhandel.

Ragna Lutenthun

dreiv i nokre år på 1950- og 1960-talet landhandel i Nervika på Vilnes.

Høyvik handel

vart starta i 1976 i Høyvik på Atløy av Barbra Høyvik. Ho var då 60 år gamal. Barbra dreiv handelen til 1983, då Wenche og Magnar Høyvik tok over. Dei dreiv til 1990.

Barbra Høyvik i butikken ho starta som 60-åring. Foto frå Sogehefte for Askvoll kommune, utlånt av Brabra Høyvik

Barbra Høyvik i butikken ho starta som 60-åring. Foto frå Sogehefte for Askvoll kommune, utlånt av Brabra Høyvik

Berit og Dagfinn Vilnes

starta landhandel i Leirvåg på Atløy i 1970. Dei dreiv til 1999.

Kremmarar frå Førde

Nokre av dei som elles bygde seg sjøbuer på Atløy var dei rike kremmarane i det gamle handelssenteret i Førde - Sjøahola - sjå: Handelsstaden Sjøahola.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 19.03.2010