Hopp til innhold
X
Innhald

Stongfjordanleggene A/S

Stongfjordanleggene med ein fiskebåt på beddinga. Foto utlånt av Rønnaug Eliassen.

Stongfjordanleggene med ein fiskebåt på beddinga. Foto utlånt av Rønnaug Eliassen.

Etter samanhengande drift sidan 1907, vart aluminumsfabrikken British Aluminium Company (BACO) i Stongfjorden lagt ned i 1945. Delvis som ein kompensasjon for tapte arbeidsplassar, vart industriselskapet A/S Stongfjordanleggene skipa i 1948.

Torolv Solheim

Torolv Solheim

Bak dette selskapet stod Norges Fiskarlag med lokallaga sine på Vestlandet. Tanken i desse etterkrigsåra var å bruke det nedlagde industrianlegget i Stongfjorden som skipsbyggeri og som vedlikehaldsbase for fiskeflåten på Vestlandet. Sosialøkonomen Torolv Solheim vart engasjert som leiar for verksemda i Stongfjorden.

A/S Stongfjordleggene bygde slipp, verkstad og sagbruk. I dei fire åra som selskapet var i drift, vart det bygd fleire fiskebåtar.

P/L Fiskereiskap

Dei gamle bygningane som BACO eigde på kaia, vart nytta av eit anna fiskarlagseigd selskap som heitte P/L Fiskereiskap. Her var det notverkstad og korkfabrikk.

På det meste sysselsette dei to fiskarlagseigde verksemdene over 70 personar. Stongfjordanleggene A/S gjekk konkurs i 1952. Då fiskarlaget trekte seg ut, måtte kring 200 menneske flytte frå Stongfjorden.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 15.06.2010