Hopp til innhold
X
Innhald

Vegane på Atløy

Vegen til Herland var ferdig i 1965. Foto: Malene Vilnes, NRK.

Vegen til Herland var ferdig i 1965. Foto: Malene Vilnes, NRK.

Heilt fram til etterkrigstida var vegnettet på Atløy prega av korte vegstubbar i dei einskilde grendene. Den einaste vegen som var av noko lengde, var vegen frå Vilnes kyrkje til Handelsstaden Sauesund.

Like etter krigen vart det lagt fram planar om å byggje ein «ringveg» rundt heile øya, og såleis gje samtlege bygder innbyrdes samband. Den viktigaste vegstrekninga mellom Vilnes og Herland var ferdig kring 1965, men resten av ringvegen på vestsida av øya mellom Herland og Høyvik vart skrinlagd. I staden vart det bygt veg nordover frå Gjervik, der ferjeleiet ligg, og til Høyvik i 1975.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 18.06.2010