Hopp til innhold
X
Innhald

Futegardstida på Flesje

Som futar flest, hadde Blix slege under seg store jordeigedomar både i Leikanger, Vik og Balestrand.

Det var Hans Blix som gjorde Flesje til futegard. I 1685 kjøpte han garden Tue og busette seg på Flesje. Blix - som i 1712 vart adla til namnet Blixenkrone - var fut i Sogn frå 1692 til 1705, då han flytta til Oslo.

Som futar flest, hadde Blix slege under seg store jordeigedomar både i Leikanger, Vik og Balestrand.

I 1706 overtok svigersonen Peder Iversen Leganger både fute-embetet og Flesje, og sonen Hans Leganger fylgde etter faren som eigar av Flesje. Han vart også fut frå 1759 til 1768, då han vart råka av sjukdom og måtte gå frå embetet.

Mange bygningar

I Hans Leganger si tid var det fem bygningar på garden som vart brukte til bustad og kontor, i tillegg til ei mengd uthus. Mange av dei er tekne vare på og restaurerte av noverande eigar. Tunet var omkransa av frukthagar. Ein av Noregs første profesjonelle kunstmålarar, Hans Leganger Reusch (1800-1854), stammar på morssida frå slekta Blixencrone Leganger, og måla m.a. nasjonalromantiske motiv frå Sogn, slike som «Baldershaugen» frå Leikanger.

Selt til Venke Sunde

I 1772 vart Flesje selt frå buet etter Leganger til Venke Sunde, enkja etter kaptein Nils Sunde.

I 1790 overtok Askelund som futegard - sjå Futegarden Askelund. Sjå også artikkelen om fute- og offisersgarden Flesje.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 28.07.2011