Hopp til innhold
X
Innhald

Brødrene Larsen Eftf. AS

Brødrene Larsen Eftf i Kalvåg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Brødrene Larsen Eftf i Kalvåg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Brødrene Larsen Eftf. AS fiskeindustri i Kalvåg vart skipa i 1996 av Audun Røys.
Han starta verksemda i eit bygg som vart nytta som fiskemottak av Sogn og Fjordane Fiskesalslag på 1950-talet, og som brørne Severin og Wilhelm Larsen overtok då fiskesalslaget la ned drifta.

I 2005 starta Brødrene Larsen Eftf. torskeslakteri i Struen i Bremanger. Her tok firmaet over eit fiskemottak som Erling Førde hadde bygd midt på 1990-talet, men som gjekk konkurs. Talet på tilsette var i starten 10, i 2010 var talet auka til 30. Men i 2012 var det slutt på torskeslaktinga i Struen på grunn av mangel på oppdrettstorsk.

I 2012 inngjekk Brødrene Larsen Eftf AS samarbeid med Domstein ASA (sjå Domstein-konsernet) om produksjon av seifiletar i Kalvåg. Dette kan i første omgang gje 20-30 sesongarbeidsplassar.

Brødrene Larsen Eftf. AS i Struen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Brødrene Larsen Eftf. AS i Struen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 31.01.2012