Hopp til innhold
X
Innhald

Kalvågprosjektet

Lisetbua i Kalvåg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Lisetbua i Kalvåg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På 1980-talet starta Kalvågprosjektet, som tok sikte på å ta vare på dei gamle sjøbuene i Kalvåg, og nytte dei til ny næring.

Ei av drivkreftene i arbeidet har vore Svein Inge Fosse, som no m.a. driv Knutholmen restaurant og overnatting, og daglegvarehandel og gjestebryggje med base i dei gamle forretningshusa til Melstvedt og Lepsøe.

Buer er museum

Det gamle sildesalteriet til Alb. Vamråk er museum, som avdeling under Kystmuseet for Sogn og Fjordane i Florø. Det same er Lisetbua, som er teken vare på med interør og reidskap etter bøkkarar, trandamperi m.m.

Alb. Vamråk Sildesalteri, no museum. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Alb. Vamråk Sildesalteri, no museum. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 23.04.2010