Hopp til innhold
X
Innhald

Milorggruppa «Snowflake»

Alf Rosenlund var distriktssjef i  Milorg.

Alf Rosenlund var distriktssjef i Milorg.

Vinteren og våren 1945 heldt leiinga av Milorggruppa «Snowflake» til i Ålfotdalen og fjella kring Svelgen.

Gruppa var militært leia av Harald Svindseth. Lensmann Alf Rosenlund frå Davik var oppnemnd som lokal distriktssjef for Milorg i Fjordane, og slutta seg til gruppa i Ålfotdalen. (Hans H.H.Heiberg, Kaupanger, hadde same funksjon i Sogn).

«Snowflake» var gruppa som skulle ta seg av Fjordane, medan gruppa «Siskin» skulle dekkje Sogn, og låg i skjul i Sogndalsdalen og i Frønningen (sjå denne under «Krigshistoria i Sogndal»). Snowflake skulle særskilt sikre kraftstasjonen i Svelgen og sambandssentralen for rikstelefonen i Stryn mot øydeleggjing når tyskarane trekte seg ut.

Opprulling av Milorg i Sogn, og deretter Fjordane, gjorde at Snowflake måtte flytte mykje omkring i fjella for ikkje å bli oppdaga.

Todørshellaren - ein motstandsbase

I dei siste månadane av 2. verdskrig vart ein berghellar på austsida av Hyefjorden, kalla Todørshellaren, tidvis nytta som base og møteplass for Milorg-folk.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 06.05.2010