Hopp til innhold
X
Innhald

Skular i Eid

Eid vidaregåande skule vert driven av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Foto: Ottar Starheim, NRK

Eid vidaregåande skule vert driven av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Foto: Ottar Starheim, NRK

I Eid kommune finn vi nokre av dei eldste og sterkaste skuletradisjonane i Sogn og Fjordane. På ein einbølt gard ved Hornindalsvatnet starta den unge Hans Holmøy sin eigen arbeidsskule i 1858. På Nordfjordeid vart det starta middelskule i 1891, og frå 1900 kunne lærelysten ungdom reise til Eid for å gå på amtsskule. I 1922, samstundes med Firda Gymnas på Sandane, starta Eid kommune Eids 2-årige gymnas, og sidan har ein kunne lære seg både sirkuskunstar, operasong og kunstmåling i det varierte undervisningstilbodet i kommunen.

Folkeskulen i Eid

Den første skuleordninga for folkeskule i Eid vart organisert ved den såkalla «skulefundasen» i 1743.

Holmøy Arbeidsskule

vart skipa i 1858 av den 27 år gamle Hans Holmøy. Dette var første arbeidsskulen/snikkarskulen i sitt slag i Skandinavia.

Fjordane folkehøgskule

Fjordane Folkehøgskule er rekna som vidareføringa av Fjordenes Amtsskule. Skulen driv i dag m.a. med sirkus-utdanning, og om somrane vert det arrangert samlingar for symfonikarar. Friluftsliv er er av dei viktige linene ved skulen.

Fjordenes Amtsskule

– sjå Fjordane folkehøgskule.

Fjordane Fylkesskule

– sjå Fjordane folkehøgskule.

Eid Realskule

Eid Middelskole - seinare kalla realskule - vart skipa i 1891 av krigskomissær John Myklebust. Rasmus Torvik (1877–1950) og Jac. Jacobsen (1912–2005) hadde kvar mange år som rektorar ved skulen. Middelskulen vart seinare kommunal toårig realskule, som i 1970 vart avløyst av ungdomsskulen.

Elevflokken og lærarane ved Eids Gymnas og Eid Realskule i 1954. I lys frakk i fremste rekkja rektor Andreas Berg.

Elevflokken og lærarane ved Eids Gymnas og Eid Realskule i 1954. I lys frakk i fremste rekkja rektor Andreas Berg.

Eids gymnas, to-årig

vart skipa i 1922 etter m.a. initiativ frå krigskommissær John Myklebust. På 1970-talet gjekk gymnaset inn i Eid vidaregåande skule.

Eids Gymnas

- sjå Eids gymnas, to-årig.

Eid vidaregåande skule

- sjå Eids gymnas, to-årig.

G. Kragseths Handelsskole

vart skipa i 1932 av Georg Kragseth som dreiv skulen som privatskule i eigne lokale på Mel fram til 1966.

Eid Handelsskule

frå 1965 - sjå G. Kragseths Handelsskole.

Underoffiserskule

Eksersisplassen på Nordfjordeid, tilhøyrande IR-10, vart det i bolkar drive utdanning/trening av underoffiserar. Under 2. verdskrig dreiv tyskarane også ei tid utdanning av underoffiserar i leiren sin på Nordfjordeid. Sjå også skogrekruttskulen ovanfor.

Skogrekruttskule på Nordfjordeid

I mellomkrigstida vart det også drive noko som vart kalla skogrekruttskule på eksersisplassen på Nordfjordeid. I vernepliktslova frå 1929 vart det opna for at rekruttar også kunne gjere samfunnsnyttig arbeid, og det var kaptein Jon Dugstad (1890 – 1980) som kom opp med ideen om at soldatane kunne nyttast m.a. til skogplanting. Arbeidet gjekk i regi av Det norske skogselskap, og kursa varde i 48 dagar. Men skogrekruttskulane deltok også i jorddyrking og vegbygging. Slik vart det m.a. skipa ein skogrekruttskule på Nordfjordeid som m.a. dreiv vegbygging i Hjelmelandsdalen.

Avdelinga for yrkesfag ved Eid vidaregåande skule heldt i 2007 til i denne bygningen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Avdelinga for yrkesfag ved Eid vidaregåande skule heldt i 2007 til i denne bygningen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid Yrkesskule

vart skipa i 1972 då faglinene frå Holmøy Arbeidsskule vart flytta til Nordfjordeid under nemninga Eid yrkesskuleklassar. Namnet vart seinare endra til Eid yrkesskule. I 1992 vart yrkesskulen ein del av Eid v.g. skule.

Hjelle skule

Hjelle skule

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 26.10.2012