Hopp til innhold
X
Innhald

Vegkontoret på Nordfjordeid

I dette huset heldt vegkontoret på Nordfjordeid til tidlegare. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I dette huset heldt vegkontoret på Nordfjordeid til tidlegare. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fram til 1964 var Statens Vegvesen organisert med avdelingskontor med eigen overingeniør og planavdeling for Nordfjord på Nordfjordeid.

I 1838 vart det tilsett åtte veginspektørar i Sogn og Fjordane. Nordfjord og Sunnfjord fekk ein kvar, medan dei øvrige seks vart plasserte i Sogn. Desse inspektørane sorterte under amtmannen (fylkesmannen) og hadde overoppsynet med bygging og vedlikehald av lokale vegar i sine distrikt.

Inspektørstillingane i Sunnfjord og Nordfjord var starten på utbygging av det som seinare vart lokale vegkontor med fleire tilsette. For Nordfjord låg kontoret på Nordfjordeid og for Sunnfjord i Førde. Vegkontoret heldt til i eit hus like ved Plassen som tidlegare hadde vorte nytta av det militære. Desse kontora hadde heilt fram til dei vart nedlagde i 1964 ei sterk stilling i vegadministrasjonen: Dei hadde ansvaret for planlegging, anlegg og vedlikehald i sine regionar, og gav vegsjefen råd om prioritering av anlegg for løyvingar.

Vegstasjonen på Nordfjordeid. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vegstasjonen på Nordfjordeid. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vegstasjonar

Frå 1966 vart det skipa fem vegstasjonar med vegmeister som leiar i Lærdal, Hermansverk, Vadheim, Førde og Nordfjordeid. I Øyane på Nordfjordeid vart det bygd kontor og serviceanlegg for maskinar og bilar. Stasjonane har ansvaret for drift og vedlikehald i sine distrikt. Frå 1974 vart det skipa ein eigen vegstasjon for ytre Nordfjord på Bryggja.

Biltilsynet har m.a. kontrollstasjonar og førarprøvar ved veg- og trafikkstasjonane på Nordfjordeid, i Førde og i Sogndal.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 31.01.2011