Hopp til innhold
X
Innhald

Gjestgjevarar i Fjaler

Skovly pensjonat. Foto: Marcus Selmer. © Fylkesarkivet.

Skovly pensjonat. Foto: Marcus Selmer. © Fylkesarkivet.

Handels- og gjestgjevarstaden Korssund

Det første gjestgiveriet i Korssund er nemnt i 1629. Sidan 1962 har namnet på handelsstaden vore Korssund Handel.

Skysstasjonen og handelsstaden Tross

Den gamle gjestgjevarstaden og skysstasjonen Tross låg ved sjøkanten, midt i det som no er Dale sentrum.

Gjestgiveri på Tysseberget

Eigaren av storgarden Tysse, Trude Christenson Nitter, fekk i 1758 løyve til å drive kro og gjestgiveri på Tysseberget.

Flekketunet, der det var skysstasjon. Fotoet er teke i 1933. Ukjend fotograf. ©Fylkesarkivet.

Flekketunet, der det var skysstasjon. Fotoet er teke i 1933. Ukjend fotograf. ©Fylkesarkivet.

Gjestgiveri i Flekke

I Flekke var det gjestgiveri på 1700-talet på ein stad som kallast Hola. I 1762 søkte enkja Maren Nilsdotter om å få skjenke øl, og fekk sterk støtte frå heile Guddalen, som ynskte å sløkkje tørsten i Flekke når dei hadde ærend til fjords. Gjestiveriet vart overteke av ein bergensar då Maren gav seg, og no vart staden i papira kalla «Schitne-Hollen» - på godt norsk «Skitnehola».

Skovly pensjonat

i Dale vart starta på 1890-talet av Thora Wettergren.

Dale Gjestgiveri - Dale Hotel

vart starta i 1920 i eit hus som tidlegare hadde vore grendaskule på Håland.

Nils Skagen

starta i 1934 pensjonat i Dale. Pensjonatet låg like ved dampskipskaia.

Fjordane Hytteutleige

i Hellevik vart starta i 1976 av Inger Hellevik. Verksemda driv utleige av 14 hytter.

Grytøyra Hytteutleige

på Grytøyra vart starta i 1987 av Aud Einen. Firmaet driv med tre hytter.

Hammerset Hytter

i Hellevik vart starta i 1993 av Ragnar R. Kjøsnes, som har tre hytter til utleige.

I tredje etasje i Dale Senter er det motell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I tredje etasje i Dale Senter er det motell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fjaler Kro og Motell

vart starta i 2002 i tredje etasje i Dale Senter. Namnet vart seinare endra til Dale Kro og Motell. Selskapet gjekk etter nokre år konkurs, men motellet vart drive vidare av Fjaler Bakeri og Konditori (vart kalla Motellet i Dale Senter). I 2011 vart Dale Kro og Motell opna på ny av Kinga og Attila Gyøri. I 2012 gjekk Dale Kro & Motell konkurs, og Else Marie og Rolf Ivar Skår tok over. Dei byggjer og ølbryggjeri i Dale.

Dale Kro og Motell

- sjå Fjaler Kro og Motell.

Motellet i Dale Senter

- sjå Fjaler Kro og Motell.

D/S ekspedisjonen

I 2005 bygde Kåre Solheim om det gamle ekspedisjonsbygget på kaia til fem utleigehusvære for turistar. Bygget har namnet D/S ekspedisjonen. Sjå og Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale.

D/S ekspedisjonen i Dale. Foto: Ottar Starheim, NRK.

D/S ekspedisjonen i Dale. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 27.04.2012