Hopp til innhold
X
Innhald

Oddleif Fagerheim

Oddleif Fagerheim. Foto: Sylvelin Fagerheim Sandvik.

Oddleif Fagerheim. Foto: Sylvelin Fagerheim Sandvik.

Oddleif Fagerheim (1911-1999) frå Dale. Skulestyrar og Arbeidarparti-politikar. Lærarskuleeksamen 1934, og lærar ved framhaldsskulen i Fjaler frå same år.

Aktiv motstandsmann

Var aktiv motstandsmann under krigen, og vart saman med andre norske lærarar arrestert i 1942 og sat i fangenskap på Grini, seinare Kirkenes i åtte månader.

Skulestyrar

Styrar ved Falchs Pensjonat- og Middelskole 1943-1969. Dreiv i åra 1944-1951 også Sunnfjord Gymnas saman med brørne Sverre Fagerheim og Magne Fagerheim. Var styrar for den nyskipa ungdomsskulen i Fjaler 1960-1964.

Studerte i utlandet

Var ved Geneve-skulen i 1947, hadde same året Conrad Mohrs stipend, og reiste til Sverige for å studere sosialismen. Hadde fleire opphald i nordiske land for å studere folkeopplysningsarbeid.

Oddleif Fagerheim vert mellom anna hugsa som ein engasjert og engasjerande talar. Foto: NRK.

Oddleif Fagerheim vert mellom anna hugsa som ein engasjert og engasjerande talar. Foto: NRK.

Politikar

Kommunestyremedlem 1937-1975, sat i formannskapet 1945-1975 - av desse to år som varordførar. Fastløna fylkessekretær i Arbeidarpartiet 1947-1950. Fylkesformann i Arbeidarpartiet 1948-1950, og mangeårig leiar av lokallaget i Dale. Vararepresentant for Arbeidarpartiet 1950-1953 og 1958-1961. Fast representant for Arbeidarpartiet på Stortinget 1969-1981. Engasjerte seg sterkt i miljøspørsmål og vart i 1985 ekskludert frå Arbeidarpartiet då han ved Stortingsvalet stilte til som toppkandidat på ei venstreradikal «miljøliste» utan å kome inn.

Frå heimen sin på Dalsåsen hadde Thora og Oddleif ein storslagen utsikt over Dale og Dalsfjorden. Foto: NRK.

Frå heimen sin på Dalsåsen hadde Thora og Oddleif ein storslagen utsikt over Dale og Dalsfjorden. Foto: NRK.

Gav vekk eigedomen

Saman med kona Thora Nitter Fagerheim gav Oddleif Fagerheim på 1970-talet eigedomen sin Dalsåsen til Nordisk Råd. Fagerheim ynskte at det skulle byggast ein nordisk folkehøgskule på eigedomen, men i staden kom Nordisk Kunstnarsenter, som vart opna i 1998.

Tildelt Fylkeskulturprisen 1991 for sitt arbeid for folkeopplysning og kultur. Far til Yngvild Fagerheim.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.11.2011