Hopp til innhold
X
Innhald

Posten i Fjaler

Jane Noven er mellom dei som syter for at folk får posten sin i Fjaler. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Jane Noven er mellom dei som syter for at folk får posten sin i Fjaler. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Dale

Sveen i Bygstad fekk det første postopneriet ved Dalsfjorden i 1787 i samband med at postruta langs Den trondhjemske Postvei vart starta. Forklaringar på denne første plasseringa av postopneriet kan vere at det på denne tida sat mektige folk frå Rennord-slekta på handelssetet Sveen, med band til dei som rådde på storgarden Osen. - Les meir om dette under Gaular kommune i artikkelen: Skysstasjonen og handelssetet Sveen.

Dei første åra var postadressa «Sveen i Indre Holmedal», i 1812 berre «Sveen», og så endra tilbake til «Sveen i Indre Holmedal» i 1833. Men i 1837 vart dette postopneriet på Sveen flytta til Dale og fekk adressa «Dale», og mest sannsynleg var det korpssmed Bartold Vonen som var første postopnaren der. I 1883 vart postadressa endra til «Dale i Holmedal». I 1892 vart det endra til «Dale i Søndfjord», og i 1921 til «Dale i Sunnfjord». I 1973 vart det underpostkontor.

I huset til venstre var postkontoret i Guddal. Foto: Stein Magne Os, NRK.

I huset til venstre var postkontoret i Guddal. Foto: Stein Magne Os, NRK.

Guddal

fekk postopneri i 1873 med lærar Jens J. Kalstad som første styrar. Det endra status til underpostkontor i 1973, til postkontor C i 1977 og vart lagt ned i 1996.

Korssund

fekk postopneri i 1876 med gardbrukar Anders C. Nordstrand som første styrar. I 1894 overtok kjøpmann Johan R.O. Skaar som styrar. I 1890 endra ein stavemåten frå «Korsund» til «Korssund». I 1973 vart Korssund underpostkontor og i 1977 postkontor C.

Leitet

fekk postopneri ved dampskipskaia i Fagervik i 1893, og med frøken Edle Landmark som første styrar. Postopneriet vart lagt ned i 1968 og innordna under Flekke i Sunnfjord.

Postkontoret på Straumsnes i 1992. Kontoret vart lagt ned i 1996. Foto: Stein Magne Os, NRK.

Postkontoret på Straumsnes i 1992. Kontoret vart lagt ned i 1996. Foto: Stein Magne Os, NRK.

Straumsnes

Holmedal sokn fekk postopneri i 1860, men dette vart frå starten lagt på Straumsnes på sørsida av fjorden hjå den første handelsmannen på Arstein/Straumsnes, J. Aagesen. Postadressa «Holmedal» vart flytta til sin rettmessige stad nordafor Dalsfjorden i 1893, og samstundes vart Straumsnes omgjort til brevhus med poststempel «Strømsnes i Holmedal». I 1910 vart dette kontoret omgjort til postopneri under adressa «Strømsnes i Søndfjord», og med handelsmann H.H. Hægland som første styrar. I 1921 vart adressa «Straumsnes i Sunnfjord» og i 1975 berre «Straumsnes». Det vart lagt ned som postkontor i 1996 og heilt avvikla i 2000.

Strømsnes i Holmedal

– sjå Straumsnes.

David Hustveit vart postopnar i Flekke etter å ha vore ei tid i USA. Foto: The Sproule Studio, Montana, USA. © Fylkesarkivet.

David Hustveit vart postopnar i Flekke etter å ha vore ei tid i USA. Foto: The Sproule Studio, Montana, USA. © Fylkesarkivet.

Flekke

fekk brevhus i 1899 med dampskipsekspeditør Mons D. Huustvedt som styrar. I 1905 vart det omgjort til postopneri med namnet Flekke i Søndfjord. I 1921 vart adressa Flekke i Sunnfjord. Det vart underpostkontor i 1973, postkontor C i 1977 og nedlagt i 1998. I 1890 vart det starta ei landpostbodrute ein gong i veka mellom Dale, Flekke og Haugland.

Gjølanger

fekk postopneri i 1893 med dampskipsekspeditør Torgeir N. Hellevik som første styrar. Postkontoret låg først på garden Hellevik, men vart seinare flytta til forretninga til Nils A. Lang. I 1973 fekk det status som underpostkontor, i 1977 som postkontor C, og i 1986 vart adressa endra til Hellevik i Fjaler.

Loneland

fekk brevhus i 1901. Det vart lagt ned i 1968 og innordna under Flekke i Sunnfjord.

Nautsund

ved Hovlandsvatnet fekk brevhus i 1901. I 1919 vart det omgjort til postopneri med gardbrukar Østen A. Nødsund som første styrar. Kontoret vart lagt ned i 1968 og innordna under Flekke i Sunnfjord.

Hovlandsdal

fekk brevhus i 1902. Brevhuset vart lagt ned i 1968 og innordna under Flekke.

Sørebø

i Guddalen fekk brevhus i 1908 med adresse «Sørebøen». I 1933 vart dwette endra til «Sørebø». Brevhuset vart lagt ned i 1968 og innordna under Guddal.

Gjølanger mylna

(mølle) fekk eige brevhus i 1943 med den tidlegare skipsreiaren Erik Grant Lea som styrar. Brevhuset vart lagt ned i 1971.

Fure

fekk postopneri i 1929 med dampskipsekspeditør Andreas W. Ask som første styrar. I 1973 fekk det status som underpostkontor og i 1977 som postkontor C. Det vart lagt ned i 1994 og innordna under Hellevik i Fjaler.

Heimtun

fekk brevhus i 1952. Det vart lagt ned i 1968 og innordna under Dale i Sunnfjord.

Folkestad

Folkestad, eller «Bygdevågen» som postadressa var, fekk brevhus i 1954. Brevhuset vart lagt ned i 1967 og lagt under Korssund postkontor.

I 2010 får alle innbyggjarane i Fjaler posttenestene sine i butikk, som her i Korssund Handel. Foto: Arild Nybø, NRK.

I 2010 får alle innbyggjarane i Fjaler posttenestene sine i butikk, som her i Korssund Handel. Foto: Arild Nybø, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 21.10.2010