Hopp til innhold

Idar Stegane

Idar Stegane, litteraturforskar som har forska på det norske skriftlivet generelt og det nynorske skriftlivet spesielt. Han er ein av dei fremste kjennarane av Olav H. Hauge si dikting.

Les meir om Idar Stegane

Kinn kyrkje

Kinn kyrkje

Kinn kyrkje er ei steinkyrkja på øya Kinn i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Kyrkja vart bygd ca. år 1100 og har eit gåtefullt opphav. Det er mogleg at den vart bygd av kong Øystein.

Les meir om Kinn kyrkje

Oddleiv Apneseth

Oddleiv Apneseth, pressefotograf som har vunne ei rekkje prisar for dei uttrykksfulle og levande bileta sine, både av kvardagslege og oppsiktsvekkjande situasjonar.

Les meir om Oddleiv Apneseth

Svanøy-godset

Svanøy-godset

Svanøy-godset, gods på øya Svanøy i Flora kommune. Den grøderike og skogkledde øya ligg ytst i Førdefjorden. Gjennom meir enn tusen år har øya vore sete for dei mektigaste mennene i Fjordane

Les meir om Svanøy-godset