Hopp til innhold
X
Innhald

Laksehovudstaden Florø

Eitt av oppdrettsanlegga i Flora, ved Klavelandet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Eitt av oppdrettsanlegga i Flora, ved Klavelandet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I dag er oppdrett og setjefisk den største verdiskaparen i fylket, med ei årleg omsetning på mange milliardar kroner, og Florø har lenge vore «laksehovudstaden». Men den nye vekstnæringa har vorte råka av økonomiske kriser som både oppdrettarar og foredlingsindustri i Flora har fått merke på kroppen.

I tillegg til at Skaarfish og Domstein-konsernet frå Måløy bygde ut svære anlegg for mottak og foredling av laks i Florø på 1980-talet, skjedde det også andre ting som gjorde at Florø har bygd seg opp som det viktigaste senteret for den nye kystnæringa:

På Svanøy kom Svanøy Stiftelse tidleg i gang med forsking på oppdrettsfisk, og dyktige gründerar bygde store anlegg for settefisk og oppdrett m.a. i Norddalsfjorden, i Eikefjorden og ute i øyane.

Fiskefôrfabrikken EWOS vart verdas største i sitt slag, og heldt til i den nedlagde sildoljefabrikken i Gunhildvågen, og frå 1999 har også eit anna verdsomspennande oppdrettskonsern for laks, Pan Fish, lagt hovudkontoret for oppdrettsdivisjonen i Norge til Florø.

Leiar for denne er ein av dei sentrale gründerane i oppdrettsnæringa, Gudmun Strømsnes. Saman med Ola Braanaas har Strømsnes bygd eller kjøpt opp nokre av dei største anlegga for settefisk, oppdrett og lakseslakting i Sogn og Fjordane (sjå nedanfor).

Oppdrettspionerane

I Flora var det på Svanøy dei var først ute med fiskeoppdrett.

Go-Fish

Parhestane Braanaas og Strømsnes

Gudmun Strømsnes og Ola Braanaas vart på 1990-talet dei største lokale aktørane I oppdrettsnæringa i Flora.

HAVdyrkerne BA

I 1995 gjekk 24 oppdretts- og settefiskprodusentar frå Osterøy i sør til Sunnmøre i nord saman og skipa innkjøpsorganisasjonen HAVdyrkerne BA, med hovudkontor i Florø.

Havlandet Havbruk AS

Havlandet Havbruk AS vart skipa i år 2000 som eit underselskap i INC-gruppa.

Havlandet Marin Yngel AS

vart skipa i 2001 og driv yngeloppdrett på eit anlegg ved Fjord Base, og har i 2005 konsesjon på fem millionar setjefisk.

Havlandet Marinfisk AS

vart skipa i 2003 og driv oppdrett i Fanevik i Norddalsfjorden. I 2004 oppretta Havlandet eit anlegg for torskeoppdrett på Russenes i Førdefjorden.

Norwell AS

fiskeeksportfirma vart skipa i Florø i 1996 av Kjartan Strand.

Slakteriet AS. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Slakteriet AS. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Slakteriet AS

vart starta i 2005 og driv med lakseslakting.

HFL Havlandet Forskingslaboratorium

i Gunnhildvågen vart starta i 2005 og driv m.a. med fóranalysar for oppdrettsnæringa.

Anlegget til Marø Havbruk på Svanøy. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Anlegget til Marø Havbruk på Svanøy. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 11.06.2010