Hopp til innhold
X
Innhald

Flyplassen midt i industriparken

Øyrane tidleg på 1970-talet med flyplassen og Ankerløkken verft. Foto: Dagfinn Reiakvam.

Øyrane tidleg på 1970-talet med flyplassen og Ankerløkken verft. Foto: Dagfinn Reiakvam.

I 15 år hadde Førde ein av dei merkelegaste flyplassane i landet: Den var plassert midt i eit industriområde der store kraner på skipsverftet måtte køyrast til side når ruteflya skulle lande.

Straks Førde vart utpeika som vekstsenter i 1965 starta kommunen planlegging av ny flyplass. I samband med utmudring for kai til det nye industriområdet på Øyrane, vart den oppmudra massen brukt til bygging av ei flystripe i den nordlege delen av industriområdet. Arbeidet med flyplassen hadde slikt hastverk at kommunestyret ikkje hadde fått gjort formelt vedtak om at ein skulle byggje kommunal flyplass før grovfyllinga av flystripa var ferdig!

Den kommunale flyplassen på Øyrane vart opna for trafikk i 1971, same året som Ankerløkken opna sitt nye skipsverft i nabolaget.

Frå opninga av vestlandsrutene til Widerøe 30. juni 1971. Samferdsleminister Reiulf Steen har landa med Twin Otter-flyet og blir ynskt velkomen av ordførar Reidar Tveit. Foto: Dagfinn Reiakvam.

Frå opninga av vestlandsrutene til Widerøe 30. juni 1971. Samferdsleminister Reiulf Steen har landa med Twin Otter-flyet og blir ynskt velkomen av ordførar Reidar Tveit. Foto: Dagfinn Reiakvam.

Verftskranane måtte vike

Så lenge småflyplassen på Øyrane vart nytta, måtte dei store verftskranane køyrast til side for å kome ut av den påbodne sikringssona når Widerøe sine Twin Otter-fly skulle lande og lette.

To Twin Otter-fly frå Widerøe på oppstillingsplassen på Førde Lufthamn på Øyrane. Foto: Dagfinn Reiakvam.

To Twin Otter-fly frå Widerøe på oppstillingsplassen på Førde Lufthamn på Øyrane. Foto: Dagfinn Reiakvam.

I drift i 15 år

Frå landingsstripa nord på Øyrane gjekk det taxebane sør til oppstillingsplassen ved ekspedisjonsbygget ved Jølstra. Langs taksebana stod industribygga tett innpå flyvengene.

Flyplassen på Øyrane fekk på grunn av plasseringa berre mellombels driftsløyve, og i 1986 var den avløyst av ny Førde Lufthamn, bygd på Bringeland i Gaular.

Les meir om Flyplassen på Bringeland

I 2001 har Førde Lufthamn fleire daglege flyavgangar m.a. til Bergen og Oslo. Om Førde som vekstsenter, sjå: Historia i Førde

Førde Lufthamn på Bringeland. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Førde Lufthamn på Bringeland. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 24.11.2010