Hopp til innhold
X
Innhald

Førde Samyrkelag

Forretningsbygget som Førde Samyrkelag reist i 1960. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Forretningsbygget som Førde Samyrkelag reist i 1960. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kooperasjonen i Sogn og Fjordane har sidan januar 2008 vore organisert i Coop Vest BA som har 83 butikkar frå Lærdal i sør til Hareid i nord. Coop Vest har kring 1000 tilsette og har hovudsetet sitt i Førde. Samlingsprosessen til den fylkesdekkjande butikkjeden har opphavet sitt i Førde Samyrkelag.

Førde Samyrkelag vart grunnlagt i 1936. I 1960 bygde laget det som no er fasadebygget på laget si forretning i sentrum sør, og i 1978 opna varehuset Domus på Skorpa nord for Langebrua. Førde Samyrkelag dreiv frå 1975–1996 også ein filial på Sunde.

Hausten 2007 opna Coop eit varehus – Coop Extra - på 8200 kvadratmeter på Brulandsvellene i Førde.

Frå lokallag til Coop Sogn og Fjordane

Førde Samvirkelag har sidan slutten av 1970-talet teke over drifta av dei fleste lokale samvirkelaga i Sogn og Fjordane - med unntak av dei nordre lutane av Nordfjord, der Coop Nordfjord og Sunnmøre med administrasjonsstad i Volda er dominerande.

Coop Mega. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Coop Mega. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Samanslåingane skjedde slik:

 • Vassenden i 1976
 • Vadheim i 1977
 • Askvoll i 1982
 • Domus Sandane i 1989
 • Naustdal og Kalland samvirkelag i 1993
 • Florø i 1995
 • Svelgen i 1996
 • Kjøp av Vereide Matsenter på Sandane i 1996, omgjort til Prix-butikk
 • Kjøp av varehuset P.A. Sølvberg i Askvoll i 1998
 • Breim Samvirkelag i 1999
 • Teina Mat på Reed i Breim i 2000
2000 endra samvirkeorganisasjonen namn frå Førde Samyrkelag til Coop Sogn og Fjordane.

Coop Indre Vestland med

I 2000 gjekk Sogn Samvirkelag saman med samvirkelaga i Årdal og Voss inn i Coop Mega Indre Vestland BA (sjå denne, Sogndal kommune), men etter store økonomiske problem, vart Coop Mega Indre Vestland i 2004 delt: Forretningane i Sogn og Fjordane, med unntak av Flåm, vart lagde under Coop Sogn og Fjordane, medan dei øvrige fem gjekk inn i Coop Hordaland. Coop Brekke kom med i 2006.

Coop Extra på Brulandsvellene. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Coop Extra på Brulandsvellene. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Coop Vest BA

Den 1. januar 2008 vart Coop Nor-Sunn, som har forretningar i Nordfjord og på Sunnmøre, slege saman med Coop Sogn og Fjordane til Coop Vestland BA. Den nye eininga har i alt 83 butikkar frå Hareid i nord til Lærdal i sør og har og kring 1000 tilsette. Coop Vest har hovudkontor i Førde.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 04.11.2010